TeliaSonera Finlandin toimistokiinteistöjen manageeraus ISS:lle

TeliaSonera Finland keskittää kaikkien toimistokiinteistöjensä kiinteistöpalveluiden manageerauksen ISS Palveluille. Sopimus astuu voimaan 1.4.2009, ja se kattaa kiinteistöjen manageerauspalvelun, kiinteistöpalveluiden taloushallinnon, HelpDesk- ja valvomopalvelut, vuokra- ja tilahallinnan sekä ylläpitopalveluiden hankinnan. Sopimuksen piiriin kuuluu yhteensä noin 100 kiinteistöä eri puolilla Suomea. Toimistotiloista koostuvien kiinteistöjen yhteispinta-ala on 270 000 neliötä, ja niissä työskentelee 5400 henkilöä.
TeliaSonera Finlandin tavoitteena oli löytää strateginen kumppani manageroimaan kokonaisvaltaisesti kaikki kiinteistöpalvelut. TeliaSonera painotti kumppanivalinnassa mm. avoimuutta ja kykyä toiminnan kehittämiseen sekä tehostamiseen. ISS:llä on myös entuudestaan kokemusta kiinteistöpalvelujen tuottamisesta TeliaSoneran tarpeisiin.
– Kyseessä on uuden strategiamme mukainen kumppanuussopimus, jossa ISS:n rooli on toimia asiakkaan tukipalveluiden integroijana ja ottaa kokonaisvastuu asiakkaiden kiinteistö- ja ylläpi-topalvelujen manageerauksesta, kommentoi sopimusta johtaja Mika Martola, ISS Palveluista.

– Kiinteistöpalveluiden manageriyhtiön valinnassa painotimme erityisesti avointa, joustavaa ja kustannustehokasta toimintamallia, jonka varaan lähdemme yhteistyötä rakentamaan. Tavoitteena on yhteistyössä rakentaa kiinteistöjen käyttäjien tarpeet huomioiva kustannustehokas toimintamalli. Odotamme ISS:ltä innovatiivista yhteistyötä TeliaSonera Finland Oyj:n työympäristön kehittämisessä, kommentoi sopimusta TeliaSonera Finland Oyj:n kiinteistöjohtaja Pasi Miettinen.

Lue lisää

Katso kaikki