Tekoälyä sähköverkkoihin

Vaasan yliopistossa tutkitaan parhaillaan tekoälyn soveltamista älykkäisiin sähköverkkoihin.

Vaasan yliopistossa tutkitaan parhaillaan tekoälyn soveltamista älykkäisiin sähköverkkoihin.

Yliopisto on mukana uudessa suomalais-saksalaisessa yhteishankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään tekoälyyn ja hierarkkiseen tietoliikennearkkitehtuuriin perustuvia menetelmiä liittyen älykkäiden sähköverkkojen käyttöön ja valvontaan.

”FUSE eli Future Smart Energy -hankkeen päätavoitteena on kehittää tekoälyyn perustuvia menetelmiä, joilla voidaan jalostaa sähköverkosta kerättävää tietoa. Aihe on ajankohtainen, koska älykkäästä sähköverkosta saadaan yhä enemmän mittausdataa, josta on mahdollista saada hyödyllistä tietoa sähköverkon käytön tueksi”, sanoo Vaasan yliopiston sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi.

Tavoitteena on myös kehittää hierarkkinen tietoliikenteeseen ja älykkäisiin toimilaitteisiin perustuva järjestelmä sähköverkosta kerättävän datan käsittelyyn. Hankkeen saksalainen pääyhteistyökumppani on tekoälyn tutkimuskeskus DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz).

”Suomalaiset osapuolet tarkastelevat hankkeessa ennakoivaa kunnonvalvontaa ja varhaista vikojen ennakointia keskijänniteverkoissa. Vaasan yliopisto tekee tässä yhteistyötä ABB:n kanssa, tarkoitus on myös hyödyntää aiemmissa hankkeissamme kehitettyä Sundom Smart Grid -pilottia. Tietotekniikka-alan yritys Jubic ja VTT tarjoavat hankkeeseen tietoteknistä osaamistaan.”

Saksalaiset kumppanit tarkastelevat sähköenergian kysynnän hallintaa ja kehittävät sovellettavia tekoälytekniikoita.

”Vaasan yliopiston roolina on tuoda hankkeeseen sähköverkkoihin liittyvää osaamista. Toisaalta hankkeessa tehtävän yhteistyön myötä meillä suomalaisilla osapuolilla on mahdollista kerryttää erityisesti tekoälytekniikoihin liittyvää tietämystä.”

Tutkimushanke on kolmivuotinen ja Vaasan yliopistosta siihen osallistuu sähkötekniikan tutkijoita.

”Hankkeen myötä voimme edelleen vahvistaa älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvää osaamista erityisesti verkon diagnostiikan alueella ja samalla saamme tietoa tekoälyn soveltamismahdollisuuksista.”

Lue lisää

Katso kaikki