Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät: Uusien tilausten saaminen vaikeutunut, liikevaihdon kasvu pysähtynee

Teknologiateollisuuden liikevaihdon kasvu pysähtynee jo lähikuukausina ja sen ennakoidaan kääntyvän laskuun ensi vuoden alussa. Uusien tilausten saaminen on vaikeutunut ja tarjouspyynnöt ovat vähentyneet useissa yrityksissä.
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi tammi-kesäkuussa lähes 10 prosenttia viimevuotisesta. Alan tavaraviennin arvo oli tammi-heinäkuussa 4 prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Koko alan tilauskanta pysyi heinä-syyskuussa korkealla tasolla, mutta eri yritysten saama tilausten määrä vaihteli poikkeuksellisen paljon. Yrityksistä 70 prosenttia raportoi uusien tilausten vähentyneen huhti-kesäkuun tilanteesta ja runsaat 50 prosenttia kertoi tilauskantansa supistuneen. Kolmannes yrityksistä raportoi lokakuussa tarjouspyyntöjen merkittävästä vähenemisestä. Tilauskannan korkeaa tasoa ylläpitävät muutamien yritysten yksittäiset, arvoltaan suuret ja pitkäkestoiset tilaukset.
Teknologiateollisuuden tilauskannan arvo Suomessa oli syyskuun lopussa euromääräisesti 5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2007 samaan aikaan ja 5 prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen sekä markkinatilanteen nopean muutoksen perusteella teknologiateollisuuden liikevaihdon kasvu pysähtynee jo lähikuukausina. Ensi vuoden alussa liikevaihdon ennakoidaan kääntyvän laskuun.
Henkilöstömäärän useita vuosia jatkunut kasvu on pysähtynyt syksyn aikana.
– Merkit siitä, että kysyntä pienenee edelleen, ovat vahvat. Yritysten kilpailukyky joutuu entistä kovemmalle koetukselle, toteaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Martti Mäenpää.

– Rahoitusmahdollisuuksien heikennyttyä nopeasti on maan hallituksen huolehdittava siitä, että Finnveralla on riittävät rahoitusinstrumentit niin pk-yritysten kasvun kuin suomalaisen vientiteollisuuden tueksi, jatkaa Mäenpää.

-Tuottavuuden ja sopeutumiskyvyn merkitys kasvaa. Yrityskohtaiset erot ja tarpeet voidaan työmarkkinoilla parhaiten huomioida hyödyntämällä yrityskohtaisen sopimisen mahdollisuuksia, jatkaa Mäenpää.

Pitkäkestoiseen taantumaan syytä varautua

Yhdysvaltain finanssimarkkinoiden ongelmien leviäminen Eurooppaan ja Aasiaan merkitsee talouskasvun nopeaa viilenemistä maailmanlaajuisesti. Yhdysvalloissa, Euroopassa, Japanissa ja muissa teollisuusmaissa bruttokansantuote supistuu. Myöskään kehittyvät maat kuten Kiina, Intia ja Venäjä, eivät jää näiden vaikutusten ulkopuolelle.
Suomessa sijaitsevan teknologiateollisuuden liikevaihdosta 75 prosenttia kertyy Euroopasta. Yrityksille on tärkeää, miten asiakasyritykset investoivat tällä alueella. Viimeaikaiset tiedot viittaavat siihen, että monet teknologiateollisuuden asiakkaat ovat jo alkaneet vähentää investointejaan.
Nopeasti heikkenevät vientinäkymät kääntänevät teknologiateollisuuden liikevaihdon laskuun. Laskun suuruus riippuu talouden taantuman syvyydestä ja pituudesta. Myös henkilöstömäärä vähentynee tällöin Suomessa neljä vuotta kestäneen kasvujakson jälkeen. Samanaikaisesti kasvaa eläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrä 6 000-7 000 henkilöön vuosittain.
– Suomalaisen teknologiateollisuuden yritysten menestymiseen pitkällä aikavälillä vaikuttaa ratkaisevasti osaaminen ja osaajien saatavuus. Yliopistouudistus, Aalto-yliopisto kärkihankkeena, on toteutettava määrätietoisesti. Maan hallituksen tulee vahvistaa myös Tekesin rahoitusinstrumentteja, joilla edistetään yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä, jatkaa Mäenpää.
Mäenpää on huolissaan myös sähkön hintakehityksestä Suomessa.
– Tilanne muodostuu osalle teknologiateollisuutta kestämättömäksi, ellei pohjoismaisten sähkömarkkinoiden keinotekoista ja epäoikeudenmukaista hinnanmuodostusta uudisteta, Mäenpää sanoo.

Lue lisää

Katso kaikki