Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä haettavissa tukea

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön toimialaan kuuluvat teknologiateollisuuden eli elektroniikka- ja sähkö-, kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen ja tietotekniikka-alan toimialoja tukevan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laaja-alainen edistäminen.
Säätiö haluaa olla mukana tukemassa ja kehittämässä teknologiateollisuuteen tarvittavien suomalaisten osaajien saatavuutta aivan koulutuksen alkumetreiltä lähtien. Toteuttaakseen tätä päämääräämme säätiö avaa nyt toista kertaa hankehaun yleissivistäville kouluille ja niiden toimintaa tukeville tahoille.
Kehityshankkeiden tulee liittyä kiinteästi opetuskokonaisuuksiin, olla pitkäjänteisiä ja mielellään toimintatapana monistettavia. On toivottavaa, että hankkeen jälkeen tulokset voidaan vakiinnuttaa koulun toimintakulttuuriin. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi teknologiakasvatukseen, koulu- ja yritysyhteistyöhön, kansainvälistymiseen, yrittäjyyteen tai matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetusmenetelmien kehittämiseen sekä edellä mainittujen vetovoiman ja harrastuneisuuden lisäämiseen. Hankkeet voivat olla useamman koti- tai ulkomaisen koulun yhteishankkeita.
Säätiö varaa vuonna 2008 jaettavaksi yhteensä enintään 500 000 euroa. Hankkeiden koot voivat vaihdella 10 000 – 100 000 euroon. Hankkeiden kesto voi olla 1-3 vuotta. Rahoitusta ei ole tarkoitettu normaaleihin luokkaretkiin. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on tiistai 30.9.2008. Säätiön hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet syyskokouksessaan 3.11.2008.
Lisätietoa: www.teknologiateollisuus.fi, asiamies Mervi Sibakov, puh. 09 192 3326, gsm 040 772 2882, sähköposti, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi.

Lue lisää

Katso kaikki