Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apuraha kiertotalousyhtiö Apila Groupille

Luovia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin kehittävä ja konsultoiva Apila Group palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tämänvuotisella 20 000 euron apurahalla

Luovia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin kehittävä ja konsultoiva Apila Group palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tämänvuotisella 20 000 euron apurahalla Tampereella 12.11. järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa.

Apurahan myöntämisperusteissaan säätiön hallitus totesi, että Apila Group on monipuolinen ja digitaalisuutta hyödyntävä kiertotalouden asiantuntija, joka edistää hiilidioksidipäästöjen merkittävää vähentämistä rakennusalalla edistämällä kiertotalouden käytäntöjä. Yhtiön erityisvahvuus on kemian ja materiaalitieteen asiantuntemus yhdistettynä ympäristöteknologian ja -johtamisen osaamiseen.

Apila Group edistää muun muassa betonia täydentävien geopolymeerien käyttöä rakennusteollisuudessa digitaaliteknologian avulla. Se kehittää parhaillaan myös helppokäyttöistä verkkopohjaista työkalua, jolla autetaan erilaisia toimijoita hyödyntämään kiertotalousmateriaaleja.

Yksi yhtiön käynnissä olevista hankealueista liittyy teollisen toiminnan ohessa syntyvien sivutuotteiden tai jätteiden, eli ns. sivuvirtojen, hyödyntämiseen. Nyt myönnetty säätion apuraha tullaan käyttämään kolmen sivuvirtamateriaalin ominaisuuksiin liittyvän laskentamallin yhdistämiseen ja tästä syntyvän uuden mallin prototyypin rakentamiseen.

Tavoitteena on vauhdittaa teollisuuden ja yhteiskunnan sivuvirtojen kustannustehokasta ja materiaaliviisasta hyötykäyttöä tulevaisuuden rakentamisen tuotteissa.

Palkinnon vastaanottivat 12.11. tilaisuudessa Apila Groupin materiaaliasiantuntija Juha Timonen ja kehitysjohtaja Kirsi Mononen. Palkinnon luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen.

Mukana palkittavan yrityksen valinnassa olivat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI ry. Päätöksen palkinnonsaajasta teki säätiön hallitus.

Apila Group Oy

Apila Group Oy Ab on perustettu vuonna 2006, tavoitteena luoda uudenlaista, innovatiivista ja menestyksellistä liiketoimintaa tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Yhtiön palveluksessa työskentelee 10 henkeä.

Lue lisää

Katso kaikki