Teknologiasta ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään

Keskeisimpiä energiantuotantoon liittyviä teknologioita Suomen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä ovat bioenergia, ydinvoima ja tuulivoima. Tähän tulokseen tultiin Tekesin ClimBus-ohjelmaan kuuluvassa VTT:n Teknologiapolut 2050 -hankkeessa. Energianlähteen valinnan ohella keskeistä on energiansäästö ja loppukäytön energiatehokkuus.
– Teknologia on erittäin merkittävässä asemassa päästöjen vähentämisessä. Tämä vaatii voimakasta panostusta tehokkaiden ja vähäpäästöisten energian tuotanto- ja käyttöteknologioiden kehittämiseen ja tehokkaaseen markkinoille saattamiseen, toteaa tutkimusprofessori Ilkka Savolainen VTT:stä.

ClimBus-ohjelmasta on vuodesta 2004 lähtien rahoitettu 50 tutkimushanketta ja 74 yrityshanketta 37 miljoonalla eurolla. Mukana on 22 tutkimuslaitosta ja 165 yritystä.

www.vtt.fi

Lue lisää

Katso kaikki