Tekesiltä 80 miljoonaa toimintamallien kehittämiseen

Tekesin huhtikuussa käynnistetty Rakennettu ympäristö -ohjelma panostaa kuuden vuoden aikana 80 miljoonaa euroa kiinteistö- ja rakennusalan toimintamallien kehittämiseen.
Tavoitteena on parantaa rakennetun ympäristön toimivuutta vastaamaan käyttäjien muuttuvia tarpeita.
– Yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta on ratkaisevaa, millaiset puitteet rakennettu ympäristö luo siinä tapahtuvalle toiminnalle. Koti, työpaikka ja vapaa-ajan ympäristö ovat solmuja, joissa ihminen toimii. Mitä paremmin solmut ja niitä yhdistävät linkit toimivat, sitä paremmin yhteiskunta ja elinkeinoelämä voivat, sanoo Rakennettu ympäristö -ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja, Ratahallintokeskuksen yksikön päällikkö Harri Yli-Villamo.
Vuoteen 2014 kestävä Rakennettu ympäristö -ohjelma kohdistuu erityisesti korjaus-, infra- ja hyvinvointirakentamiseen. Hyvinvointirakentamisella tarkoitetaan sellaista fyysisen ympäristön rakentamista ja korjaamista, jolla luodaan edellytyksiä hyvinvointipalveluille. Ohjelma on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan julkisille ja yksityisille toimijoille, palveluiden tuottajille, tilaajaorganisaatioille sekä tutkimuslaitoksille.

Lue lisää

Katso kaikki