Itse tehty asbestipurkutyö voi tulla kalliiksi

Huonosti ja asiantuntemattomasti tehty asbestipurkutyö saattaa pahimmassa tapauksessa saastuttaa koko rakennuksen tilat ja ilmanvaihtojärjestelmän.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelle on tullut kysymyksiä, saako yksityinen henkilö omassa kodissaan tai muussa hallinnoimassaan paikassa tehdä asbestipurkutöitä ilman asianmukaista asbestipurkutyölupaa.

”Yksityinen henkilö ei saa vaarantaa ympäristössä tai samassa rakennuksessa olevia henkilöitä. Tämän vuoksi asbestipurkutyö on tehtävä hyväksytyillä menetelmillä. Asbestipitoisen jätteen käsittelyssä on aina noudatettava jätelakia. Asbestijäte on eroteltava muusta jätteestä, pakattava ja merkittävä ennen kuljetusta kaatopaikalle”, kertoo ylitarkastaja Jarmo Lumme.

Mikäli yksityishenkilö remontoi omaa kotiaan palkattujen työntekijöiden tai yrittäjien kanssa, on noudatettava työturvallisuusmääräyksiä ja työ on tehtävä voimassa olevan työsuojelulainsäädännön mukaisesti. Kodista saattaa remontin ajaksi muodostua helposti yhteinen rakennustyömaa, mitä ei välttämättä tule ajatelleeksi.

”Työturvallisuusmääräysten mukaan asbestipurkutyö on suoritettava sellaisen yrityksen toimesta, jolla on asbestipurkutyölupa”, Jarmo Lumme painottaa.

Huonosti ja asiantuntemattomasti tehty asbestipurkutyö saattaa pahimmassa tapauksessa saastuttaa koko rakennuksen tilat ja ilmanvaihtojärjestelmän. Sellaisten jälkien siivous ja puhdistus mittauksineen voi maksaa moninkertaisesti sen, mitä luvanvaraisen yrityksen tekemä asbestipurkutyö. Lisäksi rakennukseen levinnyt asbestipöly altistaa rakennuksessa olevat ihmiset asbestille.

”Asbesti on yksi työelämän vaarallisimmista aineista. Asbestipölylle altistuminen saattaa myöhemmin aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten keuhkosyöpää ja asbestoosia”, muistuttaa ylitarkastaja Jarmo Lumme.

Lue lisää

Katso kaikki