Teboilin huoltoasemaverkosto Aren tekniseen ylläpitoon

Sopimuksen piiriin kuuluu sata Teboilin miehitettyä huoltoaseman ja 400 automaattiasemaa.

Are ja Teboil ovat tehneet sopimuksen Teboilin huolto- ja jakeluasemaverkoston teknisestä ylläpidosta. Tammikuusta voimaan astunut sopimus kattaa Teboilin noin sadan miehitetyn huoltoaseman ja 400 automaattiaseman talotekniset ylläpito- ja huoltotyöt sekä erillisprojekteina toteutettavat talotekniset muutos- ja korjaustyöt.

”Sopimuksen myötä pääsemme hyödyntämään ja edelleen kehittämään toimintaamme valtakunnallisena huolto- ja jakeluasemaverkostojen palveluntuottajana”, kertoo Aren asiakkuuspäällikkö Kai Nurmi.

”Tehty sopimus on Arelle erittäin merkittävä. Valtakunnallisten asiakkuuksien yksi suuri lisäarvo on siinä, että niiden avulla ja tukemana saadaan kehitettyä Aren koko kiinteistöpalveluliiketoimintaa”, lisää Aren ylläpitopalvelujen johtaja Jyri Seppänen.

Lue lisää

Katso kaikki