TATE-treffit poikivat positiivista pöhinää

Tampereen Ammattikorkeakoulun (TAMK) talotekniikan opiskelijat järjestivät tammikuun lopulla TATE-treffit alan opiskelijoiden ja työelämän verkostoitumisen edistämiseksi. Tapahtumalla haettiin suoria kontakteja yritysmaailmaan – ja päinvastoin.

teksti ja kuva: Heikki Heikkonen

TATE-treffeillä sähköisen ja LVI-talotekniikan ammattilaiset esittelivät yrityksiään, mahdollisia harjoittelupaikkojaan ja opinnäytetyöaiheitaan sekä tutustuivat talotekniikan tulevaisuuden osaajiin. Tapahtumaan oli ilmoittautunut kaikkiaan 24 talotekniikka-alan yritystä ja siihen osallistui noin 200 talotekniikka-alan opiskelijaa.

Yritykset edustivat laaja-alaisesti talotekniikan eri toimialoja, ja mukana oli niin pieniä kuin suurempiakin yrityksiä. Myös paikallinen LVI-yhdistys TaLVI ry kertoi toiminnastaan, ja yhdistys onkin perinteisesti ollut hyvin vireä opiskelijoiden suuntaan.

Tapahtumaa yhtenä tekijänä koordinoinut LVI-talotekniikan kolmannen vuosikurssin insinööriopiskelija Henna Lahdensuo kertoo, että toista kertaa järjestetty tapahtuma tuo yhteen Pirkanmaalla toimivat talotekniikka-alan yritykset ja alan opiskelijat. Samalla molemmat saavat kattavan silmäyksen paikalliseen tarjontaan ja pääsevät parhaimmillaan vaikka heti sopimaan työharjoittelusta, opinnäytetöistä ellei enemmästäkin.

”Täällä pääsee helposti tutustumaan yrityksiin ja syventämään suhteita niihin. Yksi ajatus on myös, että yritykset, jotka ottavat väkeä kesätöihin, voisivat täältä löytää haluamansa ja yhtä lailla löytää ihmisiä tekemään opinnäytetöitä”, Lahdensuo kertoo.

Lahdensuolla itsellään ei opinnäyte ole vielä ajatuksissa päällimmäisenä, sen aika on vasta kesän jälkeen. Kesätyöpaikaksi on valikoitunut Rejlers, jossa tarkoitus on päästä suunnittelutehtäviin. Opinnäytetöitä tehdään kuitenkin paljolti sen mukaan, missä ollaan oltu harjoittelemassa kolmannen opintovuoden kuluessa.

Ylipäätään TAMKin opiskelijoiden keskuudessa harjoittelupaikkojen saatavuus on ollut hyvällä tasolla. Lahdensuon vuosikurssilaisista ihan kaikilla ei vielä tammikuussa ollut harjoittelupaikkaa tiedossa, mutta näkymät ovat hyvät.

Lahdensuo korostaa oma-aloitteisuuden merkitystä niin harjoittelu- kuin opinnäytetöidenkin hankinnassa, mutta tarjontaa on yhtä lailla opettajien taholta heidän kontaktiensa ansiosta. Myös yritykset ovat aktiivisia opetushenkilökunnan suuntaan.

Verkosto on ykkösjuttu

Myös yritykset kiittävät TATE-treffejä ja kokevat tapahtuman antavan hyvät mahdollisuudet tuoda esiin erilaisia uravaihtoehtoja. Näkyvimmin esillä olivat suunnitteluyritykset, joissa moni opintonsa päättävä tai jo päättänyt aloittaa uransa, mutta myös automaatio- ja urakointisektorilla oli mielenkiintoista tarjottavaa.

Tampereelle yrityksiä oli saapunut jopa Turusta saakka. Tapahtuma koetaankin paikkana saada näkyvyyttä yhtenä vaihtoehtona opiskelijoiden tulevaisuuden suunnitelmissa.

Osalla yrityksiä on kesätyöpaikkoja tarjolla, mutta jokaisesta yrityksestä kerrottiin, että myös vakitöitä kannattaa kysellä. Osa yrityksistä olikin valmis palkkaamaan talotekniikan ammattilaisia vaikka samantien.

Tampereen LVI-yhdistyksen eli TaLVIn puheenjohtaja, Näsin Vesijohtoliikkeen aluejohtaja Kalle Kanninen vastaa yrityksessään maalämpötoiminnasta. Nyt hän esitteli opiskelijoille pääasiassa yhdistystoimintaa.

Tärkeimpänä houkuttimena toimii Kannisen mukaan verkostoituminen, mutta yhdistyksen kautta löytyy myös opinnäytepaikkoja. TaLVIssa mukana olo tarjoaakin loistavan mahdollisuuden tutustua potentiaalisiin työnantajiin ja harjoittelupaikkoihin.

”Meillä on TaLVIssa nelisen sataa jäsentä; he ovat yrittäjiä, toimihenkilöitä ja rekrytoinnista vastaavia ihmisiä. Järjestämme myös ekskursioita Pirkanmaalla ja muuallekin Suomeen. Viimeksi tutustuimme TAYSin toimintaan, ja lisäksi meillä on aktiivista urheilutoimintaa.”

Myös Näsin Vesijohtoliike tarjoaa kesätyöpaikkoja ja opinnäytetöitäkin on mahdollista suorittaa yrityksen puitteissa. Kanninen onkin paikalla ikään kuin kaksilla verkkareilla; sekä yhdistyksen että firman väreissä tavoitteenaan rekrytoida väkeä vaikka molempiin.

”Itsekin olen aikoinaan tehnyt Näsille opinnäytteeni ja sitä kautta työllistynyt yritykseen. Tässä on selkeä polku seurattavaksi”, Kanninen huomauttaa.

Yrityksille hyödyllinen näköalapaikka 

Wavin Länsi-Suomen aluemyyntipäällikkö Mika Pikkusaari toimii TaLVIn sihteerinä. Hän kertoo, että talotekniikka-alan työtilanne on Pirkanmaalla hyvä. Uusia ihmisiä valmistuu alueen oppilaitoksista ja heitä pyritään saamaan jäämään Pirkanmaan alueelle vahvistamaan alueen yrityksiä.

”Raudanlujia ammattilaisia ei varmaan ole enää vapaalla jalalla, he ovat jo kaikki työllistettyjä. Mutta valveutuneet yritykset ovat hyvin kiinnostuneita myös tulevaisuuden osaajista”, Pikkusaari toteaa.

”Ja vaikka toimimme valmistavan teollisuuden puolella, tarjoaa meillekin yhdistyksen puitteissa toimiminen hyvän mahdollisuuden verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa.”

Tie Wavinin palvelukseen voi edetä montaa reittiä. Yleensä taloon tullaan tekniseltä puolelta joko suunnittelun tai tuotekehityksen tehtävistä. Mielellään jonkin verran kokemusta saisi olla pohjilla.

”Keskitymme tiettyihin tuotesegmentteihin, joilla osaamista pitää olla syvemmin. Alalla toimiessa riittävät perusvalmiudet saavuttaa kolmessa vuodessa.”

Harjoittelupaikkoja Wavinilla on ollut suunnittelupuolella. Uusien tuotteiden tuotekehitystyössä ja lanseerauksissa on teetetty joskus myös opinnäytetöitä.

Automaatiosta uusi väylä 

”Me haemme täältä kesätyöntekijöitä ja sitä kautta mahdollisesti myös pitkäaikaisempia työntekijöitä. Samalla markkinoimme yritystämme. Tampereen seudulla olemme vahva toimija ja haluamme jatkumoa toiminnallemme”, kertoo aluepäällikkö Janne Korte Fidelix Oy:stä.

Fidelixille on viime vuosina palkattu TAMKista Tampereen toimistolle kuusi ihmistä, eli rekrytoinnit ovat onnistuneet hyvin.

”Meille voi tulla aluksi opinnäytettä tekemään, mutta voi meillä aloittaa myös harjoittelun kautta. Kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijoilla on helposti 1–2 päivää vapaata viikossa, mistä on hyvä lähteä eteenpäin.”

Kortteen mukaan automaatioalan opetuksessa tarvittaisiin kehittämistä, eli sillä puolella TAMKin opinto-ohjelmassa on ollut pieni aukko. Hänen mukaansa automaatiota ei ole ollut opetusohjelmassa tarpeeksi.

”Käsittääkseni uudessa opetusohjelmassa asia korjaantuu ja automaatiota saadaan opetukseen lisää. Koska tämä on kehittyvä ala, niin muutos on siltäkin osin perusteltua. Isoin puute opiskelijoilla on kaiken LVI-tekniikan jonkinasteinen ymmärtäminen”, Korte toteaa.

Hän täsmentää, että automaatiosuunnittelussa pitää ymmärtää kaikista LVI-aloista jonkin verran. Putkista, vedestä ja ilmasta pitäisi olla kaikista vähän ymmärrystä, mutta kaikkien alojen asiantuntija ei tarvitse olla.

Kortteen mukaan alaa ei kannata pelätä, sillä itsenäiseen automaatiosuunnittelutyöhön lähteminen on helppoa. Vuoden sisällä alaan pääsee jo hyvin sisään, ja huippuosaajaksi voi tulla jopa kahdessa vuodessa.

”Lähdetään vaan liikkeelle helpommasta päästä ja kerätään oppia sinne isompaan päähän. Isoa kynnystä ei ole, enemmän on kyse halusta oppia. Eli se on tekijästä kiinni. Rohkeasti hommiin vaan!” Korte patistaa.

Kahdella jakkaralla 

Arto Lindholm on neljännen vuosikurssin LVI-talotekniikan opiskelija ja samalla harjoittelijana Rambollilla. Hän tekee tällä hetkellä opinnäytettä koululla, mutta TATE-treffeille hän tuli nimenomaan Rambollin edustajana. Opinnäytetyönsä Lindholm tekee Equalle.

”Olemme täällä kertomassa opiskelijoille, mikä Ramboll on. Harjoittelijahakuprosessin puitteissa haluamme kertoa, että meille voi hakea harjoittelemaan myös Tampereen toimipisteeseen.”

”Olen tykännyt kovasti olla Rambollilla töissä ja oppinut paljon uutta. Minulla ei ollut lainkaan aiempaa toimistotyökokemusta, kun viime keväänä aloitin harjoittelun”, Lindholm kertoo.

Lindholmin päätyminen talotekniikka-alalle oli pitkä prosessi. Vielä yläasteella hän ei tiennyt, mitä haluaisi tehdä, ja hän mietti jopa putkiasentajaksi ryhtymistä.

”Sitten otin aikalisän ja menin lukioon. Siellä tutustuin Suomen työtilanteeseen ja -markkinoihin, että näkisin, missä on oikeasti hyviä työmahdollisuuksia. Koska olin tekniikasta kiinnostunut, huomasin että LVI-alalla on pulaa tekijöistä. Niinpä päätin tulla tänne ja olen viihtynyt tosi hyvin.”

Kolmannen vuosikurssin konkarit 

”Kesätyöpaikka minulla ensi kesäksi jo on, mutta täällä näkee, minkälaisia yrityksiä on liikkeellä ja pääsee keskustelemaan yleisestikin alan toimijoiden kanssa”, kertoo 3. vuosikurssin opiskelija Toni Piironen.

Piironen lähtee kesäksi kotiseudulleen Kuopioon Granlundin palvelukseen. ”Kun he tarjosivat sieltä ensimmäisenä töitä, niin en kehdannut kieltäytyä mahdollisuudesta”, hän toteaa.

Pitkän linjan kulkijana hänellä on myös putkipuolen ammattikoulu käytynä, jonka ohessa hän suoritti ylioppilastutkinnon. Jo siinä vaiheessa oli selvää, että opinnot jatkuvat ammattikorkeakoulussa: ”Halusin opiskella alaa vielä lisää.”

Myös Piironen pitää TATE-treffejä onnistuneena opiskelijoiden kannalta ja uskoo sen saavuttaneen tavoitteensa. ”Etenkin kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijat löytävät jo helposti paikkansa.”

Maxim Rekola opiskelee TAMKissa kolmatta vuotta talotekniikkaa. Hän on ollut Constilla töissä ensimmäisestä vuodesta lähtien aina näihin päiviin saakka.

”Työt Constilla lähtivät käyntiin, kun koulun puitteissa teimme haastatteluja koulutehtäviä varten. Siinä jutustelun lomassa tuli ilmi, että jos tämä paikka kiinnostaa, niin tervetuloa tänne harjoittelemaan. Sieltä se polku avautui”, Rekola kertoo.

”Teen lähinnä tarjouslaskentaa ja avustavia projektinhoitohommia. Tarkoitus on jatkaa samoissa tehtävissä opintojen jälkeenkin, eli aikomus on jatkaa Constilla urakoinnin parissa.”

TATE-treffeillä Rekola näkee enemmän niin sanotusti sitä toista puolta, eli suunnittelua. Hänen mukaansa opiskelijoiden urasuunnitelmat painottuvat suunnitteluun paljon enemmän kuin urakointiin. Vain muutama Rekolan opiskelutoveri on päättänyt lähteä urakoinnin pariin, sen sijaan monet ovat päätyneet suunnitteluun.

Rekola kaipaisi opintojen oheen parempaa perehtymistä kojeisiin ja laitteisiin. Siitä olisi hyötyä ainakin urakoinnin puolella.

”Meillä on niitä toki, ja käymme katsomassa ja tutustumassa eri laitteisiin, mutta meillä olisi ehkä enemmänkin mahdollisuuksia kuin mitä niitä tulee hyödynnettyä. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on osalla lukiotausta, eikä heillä ole mitään käsitystä talotekniikasta. Etenkin heidän kanssaan pitäisi käydä toimilaite toimilaitteelta läpi, että mikä on mikäkin.”

”Itselläni on myös putkiasentajan taustaa, joten vehkeet ovat vähän tutummat.”

 

Lue lisää

Katso kaikki