Tampereelle jätteiden hyötyvoimalaitos

Tampereelle valmistuu 2014 – 2015 hyötyvoimalaitos, jossa roskapussit sisältöineen muuttuvat lämmöksi ja sähköksi. Laitos käsittelee vuosittain noin 150 000 tonnia jätettä, josta tuotetaan 300 GWh kaukolämpöä ja 100 GWh sähköä.
Laitoksen kustannusarvio on 100 miljoonaa euroa. Hankkeen takana ovat Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt.
Ramboll toteuttaa hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnin. Ramboll on aiemmin tehnyt vastaavia arviointihankkeita mm. Westenergyn voimalaan Vaasassa ja Ekokem Oy:n Jätevoimala 1:een ja 2:een Riihimäellä. Rambollin YVA-työryhmään kuuluu suunnittelijoita Hollolasta, Jyväskylästä ja Tampereelta. Arviointityön projektipäällikkönä toimii Joonas Hokkanen apunaan Eero Parkkola.

www.ramboll.fi

Lue lisää

Katso kaikki