TAMK aloittaa älykkääseen ja uusiutuvaan sähköenergiantuotantoon painottuvan YAMK-tutkinto-ohjelman

Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa tammikuussa 2022 tekniikan alan ylempi AMK-tutkinto-ohjelma. Sen tavoitteena on kouluttaa sähköenergiantuotannon murroksen hallitsevia teknologia-asiantuntijoita.

Talotekniikka-lehti

Opiskelijat saavat valmiuksia toimia älykkään uusiutuvan sähköenergiantuotannon asiantuntijoina ja kehittäjinä. Opinnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on insinööri (AMK) -tutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan, konetekniikan (koneautomaatio), sähköisen talotekniikan tai tietotekniikan tutkinto-ohjelmasta.

Meneillään olevan sähköenergiajärjestelmän murroksen toteutuminen edellyttää uusia teknologioita.

– Murros on konkreettista sähköyhtiöiden arjessa, yritykset ovat yhä enemmän tekemisissä uusiutuvan sähköntuotannon kanssa. Yrityksillä on tarvetta tämän alan osaajille, tulevaisuudessa yhä lisääntyvässä määrin, kertoo tutkinto-ohjelmasta vastaava yliopettaja Aki Korpela tiedotteessa.

Energiatuotannon hiilidioksidipäästöjen pienentäminen on olennaista taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

– Tavoitteena on hankkiutua eroon merkittäviä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista tuotantomuodoista, kuten sähköntuotannosta fossiilisilla aineilla. Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä se, että sähköenergiajärjestelmän pitää toimia. Se edellyttää sitä, että meillä on jatkuva tasapaino tuotannossa ja kulutuksessa. Tähän liittyy paljon muutakin, joten haluamme koulutuksessa puhua koko ajan kokonaisuudesta.

Kokonaisuudessa on Korpelan mukaan kyse sähköverkon tehotasapainon ylläpitämisen hankaloitumisesta, kun helposti säädettävää fossiilista tuotantoa korvataan sääriippuvalla uusiutuvalla tuotannolla. Näihin haasteisiin uudessa tutkinto-ohjelmassa pyritään vastaamaan.

– Meillä on TAMKissa vahvat yritysyhteydet. Olemme sopineet useamman eri alan yrityksen kanssa yhteistyöstä, kuten vierailuista ja luennoitsijayhteistyöstä. Mukaan ovat lähdössä esimerkiksi sähköverkkoyhtiö Elenia, tuulivoimayhtiö Taaleri Energia sekä energian varastoinnin innovaatioyritys Polar Night Energy.

Vierailuluentoja saadaan myös Tampereen yliopistosta, jossa on Korpelan mukaan vahvaa osaamista energiamurroksen lisäksi myös vedystä, polttokennoista ja muista tulevaisuuden energiaratkaisuista, kuten fuusiosta.

Koulutukseen haetaan syksyn yhteishaussa 1.–15.9.2021.

Lue lisää

Katso kaikki