Talotekniikkayritysten suhdanne heikentynyt Uudellamaalla jyrkästi

Talotekniikkaliiton maalis-huhtikuun vaihteessa tekemän suhdannekyselyn mukaan uusmaalaisten talotekniikkaurakoitsijoiden suhdanne on heikentynyt vauhdilla etenkin uudisrakentamisessa. Lähes 70 prosentilla yrityksistä tilanne on heikko tai erittäin heikko ja runsas puolet arvioi tilanteen edelleen menevän huonompaan suuntaan. Uutta potkua odotetaan korjausrakentamisesta, jossa tällä hetkellä valtaosalla yrityksistä tilanne on tyydyttävä ja sen ennallaan pysymiseen tai lievään paranemiseen uskoo lähes 80 prosenttia vastaajista.
Tilauskanta on pudonnut kahdella kolmesta vastaajasta ja tällä hetkellä keskimääräinen tilauskanta on 3 kuukautta. Tilauskannan arvioidaan pysyvän nykytasolla ensi syksyyn.
Vastanneet yritykset työllistävät tällä hetkellä 798 henkilöä. Viime vuoden keskiarvo oli 810 työntekijää. Syksyyn mennessä työntekijämäärä vähenee edelleen 45 henkilöllä. Lomautettuna on 54 työntekijää, 6,8 prosenttia kokonaismäärästä. Vuosi sitten vastaava luku oli 1,5 prosenttia.
Valtaosa yrityksistä on joutunut joustamaan hinnoissa alaspäin. Keskimääräinen pudotus on 5,9 prosenttia. Hintatason nousuun ensi syksyksi uskoo vain yksi kymmenestä vastaajasta.
Liikevaihto nousi 40 prosentilla ja pysyi ennallaan 30 prosentilla yrityksistä. Kannattavuudeltaan viime vuosi oli tyydyttävä, mutta sen uskotaan jatkossa heikkenevän.
Korjausavustus alkaa näkyä yritysten palvelujen kysynnässä. Huolena on, että aloitukset ruuhkautuvat loppuvuodelle. Tilaajat ovat myös jonkin verran aiempaa kiinnostuneita energiatehokkuuteen liittyvistä asioista.
Kyselyyn vastasi 33 uusmaalaista yritystä, jotka tekevät pääasiassa LVI- ja sähköasennustöitä.
Talotekniikkaurakoinnin arvo oli viime vuonna noin 4,7 MRD euroa ja ala työllisti lähes 27000 henkilöä.Suhdanneyhteenveto 2009

Lue lisää

Katso kaikki