Talotekniikkajärjestöt murroksen keskellä

Talotekniikkateollisuuden ja LVI-TEKin fuusion taustalla sekä siirtymisessä Rakennusteollisuuteen on isoja asioita.

Talotekniikkateollisuuden ja LVI-TEKin fuusion taustalla sekä siirtymisessä Rakennusteollisuuteen on isoja asioita.

”Näen, että rakentaminen kokonaisuudessaan elää vahvaa murroksen aikaa. Talotekniikan merkitys ja sen osuus rakentamisessa on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Se tarjoaa meille kokonaan uusia mahdollisuuksia luoda entistä energiatehokkaampia rakennuksia ja ennen kaikkea ihmiselle viihtyisämpää ja terveellistä rakennettua ympäristöä”, taustoittaa Taltekan hallituksen puheenjohtajaksi valittu Climecon Oy:n toimitusjohtaja Tommi Uksila.

Uksilan mukaan digitalisaatio ja erilaiset tekoälysovellukset luovat myös huikeita mahdollisuuksia tuotetiedon käyttöön ja hallintaan koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tätä silmälläpitäen yhdistysten fuusioituminen luo entistä vahvemman pohjan muun muassa tuotetietosovellusten kehittämiselle sekä kaupan että teollisuuden näkökulmista.

”Rakennusteollisuus toimintaympäristönä antaa meille hyvät mahdollisuudet vaikuttaa rakennettuun ympäristöön voimakkaasti kehittyvien ja digitalisoituvien taloteknisten ratkaisujen näkökulmasta”, Uksila korostaa.

”Kyse oli isommasta kokonaisuudesta, jota lähdimme miettimään. Samalla kun teemme jotakin, meidän pitää aina miettiä, teemmekö oikeita asioita. Lisäksi maailma ympärillämme on muuttunut, ja toimintaamme on tullut sellaisia elementtejä – kuten digitalisaatio – joista ei aiemmin ole puhuttu”, Uksila huomauttaa.

Uksilan mukaan eri skenaarioissa yhtenä vaihtoehtona oli Rakennusteollisuus sen vuoksi, että talotekniikan osuus rakentamisessa ja rakennetussa ympäristössä kasvaa koko ajan ja on jo nyt merkittävä. Digitalisoitumisen myötä talotekniikka integroituu vielä entistä voimallisemmin tähän yhtälöön.

”Loppupeleissä RT tuntui oikealta ympäristöltä vaikuttaa rakentamiseen. RT:ssähän ovat jo mukana muut rakennustuotteet sekä LVI-urakointi, joten se tuntui loksahtavan paremmin meidän tarpeisiimme kuin Teknologiateollisuus”, Uksila sanoo.

Nämä olivat ehkä painavimmat syyt siirtoon, mutta yhtenä vaihtoehtona oli myös toiminta täysin itsenäisenä järjestönä.

”Meille on tärkeintä tuottaa lisäarvoa jäsenistöllemme ja jäsenyrityksillemme. Heidän on koettava, että he saavat käyttämälleen ajalle ja rahalle vastinetta. Silloin meidän on tarjottava hyvä ja houkutteleva foorumi niin vanhoille kuin mahdollisille uusille jäsenillemme.”

Numerot digitalisaation takana

Uksila nostaa moneen otteeseen esille rakentamisen ja suunnittelun digitalisoinnin sekä tuotetiedon hallinnan. Hän painottaa, että LVI-TEK -fuusio olisi toteutunut varmaan yksinkin, koska sillä on selkeä rooli tuotetiedon kehittämisessä.

”LVI-numero oli kuitenkin kaupan yhdistyksen takana. Se meitä fuusiossa houkutti, ja se oli yksi isoimmista syitä tähän järjestelyyn, Uksila taustoittaa.
”Me haluamme kehittää LVI-numerojärjestelmää entistä voimakkaammin, ja tuotetieto on siinä mielessä merkittävä työkalu. Järjestöfuusio myös hämärtää kaupan ja teollisuuden rajaa, jolloin voimme ajaa yhteisiä asioita eteenpäin.”

Vaikka tuotetiedolle on erilaisia variaatioita, kuten ETIM, niin Uksilan tavoitteena on silti kehittää yksi väylä kaikelle tiedolle, johon ja josta se voidaan kerätä eri tarkoituksiin. Tämän hallintaa voidaan kehittää RT:n sateenvarjon alla, ehkä jopa heidän kanssaan.

Uksila haluaa myös hälventää luuloja, että kaupan ja teollisuuden järjestöfuusio vähentäisi kilpailua tai heikentäisi LVI-urakoitsijoiden neuvotteluasemaa.

”Ei ole pelkoa, että kilpailu vähenisi millään lailla. Yritykset ovat yrityksiä ja yhdistykset ovat yhdistyksiä. Kauppa hoitaa edelleen suuren osan logistiikastamme, kuten tähänkin asti. Teollisuus ja kauppa eivät lähde missään nimessä vetämään uutta linjaa esimerkiksi urakoitsijoiden suuntaan”, painottaa Uksila.

”Kilpailua on riittävästi, ja aina sitä on ollut, vaikka samoissa yhdistyksissä touhuamme. Ehkä näkisin teknisen tukkukaupan roolin teollisuuden tehokkaana jakelukanavana vain vahvistuvan.”

Talteka ry

Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry on kahden talotekniikka-alan järjestön yhdistymisestä (Talotekniikkateollisuus ry ja LVI-Teknisen Kaupan liitto ry) syntynyt alan elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö. Talteka on osa Rakennusteollisuus RT ry:tä, muodostaen siellä oman toimialansa. Taltekan jäseninä ovat alan merkittävimmät Suomessa toimivat laitevalmistajat ja tukkukaupat.

Lue lisää

Katso kaikki