Talotekniikka-Treffeillä puhuttiin alan tulevaisuudesta

Webinaarissa kuultiin alan asiantuntijoiden näkemyksiä talotekniikan tulevaisuudesta.

Tänä vuonna Talotekniikka-Treffeillä pohdittiin talotekniikan tulevaisuutta.

Teksti: Anne Soininen

Talotekniikka-Treffit järjestettiin tänä vuonna webinaarina 14.4.2021. Tilaisuuden avasi LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Pesu, ja juontajana toimi VVS Föreningen i Finlandin toimitusjohtaja Siru Lönnqvist.

Livenä striimatun tapahtuman pääteemana oli talotekniikan tulevaisuus, josta näkemyksensä kertoi kolme asiantuntijaa.

Talotekniikan professori Piia Sormunen Tampereen yliopistosta kertoi poikkitieteellisestä Licence to breathe -hankkeesta, jonka tavoitteena on luoda ratkaisuja virusten leviämisen estämiseksi rakennuksissa ja myös edistää suomalaista talotekniikka-alaa.

Sormusen mukaan pandemian jälkeisenä aikana on tärkeää huomioida se, kuinka pystymme rakennetun ympäristön kautta ja älykkäiden rakennusten avulla parantamaan ihmisten terveyttä. Talotekniikan rooli koronan leviämisen estämisessä on keskeinen, koska korona on ilmalevitteinen.

Sormusen mukaan tulevaisuudessa pitää keskittyä muun muassa siihen, kuinka mikrobit tarttuvat ja leviävät sekä ihmisten vastuulliseen rakennusten käyttämiseen ja käyttäytymiseen ja sisäilman laatuun.

LVI-insinööri ja talotekniikkakoordinaattori Behre Aslan mietti omassa esityksessään talotekniikan tulevaisuutta nuoren ihmisen näkökulmasta. Hän näkee, että talotekniikka-ala on kestävän kehityksen etulinjassa, joten työvoimalle on tarvetta jatkossakin.

Aslanin mielestä tulevaisuudessa talotekniikassa automaation rooli korostuu. Automaatioratkaisut muuttuvat henkilökohtaisemmiksi, kun esimerkiksi sensoreilla voidaan mitata vaikkapa unen laatua ja säätää ilmanvaihtoa ja lämpötilaa sen mukaan. Myös elinkaariajattelu on Aslanin mielestä tullut alalle jäädäkseen.

Talotekniikka-alan tulevaisuudessa Aslan näkee kaksi trendiä: esivalmistuksen ja digitalisaation. Esivalmisteiden käyttö rakentamisessa lisääntyy, ja niiden tuotanto voi olla ratkaisu myös alan työvoimapulaan.

Cervin toimitusjohtaja Petri Valve painotti esityksessään, että maailman muuttuessa tarvitsemme uudenlaista ajattelua. Olemme sisätiloissa jopa 90 % ajastamme, ja altistuminen pienhiukkasille tapahtuu pääosin sisätiloissa.

Tämä haastaa vakiintuneet toimintatavat – myös perinteisen talotekniikan. Valveen mukaan talotekniikan sijasta pitäisikin puhua olosuhdetekniikasta, sillä tekniikka tulee suunnitella ihmistä eikä vain taloa varten.

Valve näkee, että jatkossa kiinteistöjä voitaisiin suunnitella tekoälyn ohjaamana ja esimerkiksi AI-oppiminen tulee ohjaamaan suunnittelua. Esivalmisteiden käyttö ja modulaarisuus lisääntyvät. Tulevaisuudessa uusia tuulia tarjoavat esimerkiksi erilaiset hiilinieluteknologiat ja 5G-verkon tuomat mahdollisuudet.

– IoT (Internet of Things) on jo vanha termi. Pitäisi puhua IoE:stä (Internet of Everything), joka perustuu siihen, että kaikki laitteet keskustelevat keskenään eikä siihen tarvita enää ihmistä.

Tilaisuuden lopuksi Rakennusteollisuuden pääekonomisti Jouni Vihmo kertoi rakennusalan suhdannekehityksestä.

Talotekniikka-Treffien isäntinä toimivat LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU, Talotekninen teollisuus ja kauppa, Suomen LVI-liitto SuLVI, VVS Föreningen i Finland sekä Ahlsell, Dahl ja Onninen.

Lue lisää

Katso kaikki