Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus on hyväksytty

Toimihenkilöunionin ja talotekniikka-alan työnantajaliittojen (LVI-TU, TIKLI, STTA) välisissä työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos 3.6.2010 uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos hyväksyttiin liittojen hallintoelimissä ja sen pohjalta solmitaan työehtosopimus.
Ratkaisun mukainen sopimuskausi on 1.6.2010 – 30.4.2013.
Neuvottelutulos sisältää palkankorotukset ensimmäisen vuoden osalta seuraavasti: yleiskorotus 1.6.2010 alkaen 1,0 %, kuitenkin vähintään 27 €/kk. Lisäksi työehtosopimuksen voimaantuloa lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertakorvaus 30 €.
Vuosien 2011 ja 2012 palkankorotukset sovitaan myöhemmin asianomaisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Tekstiasioissa oleelliset muutokset koskevat isyysvapaalta maksettavaa viikon palkkaa ja sijaisuuskorvauksia. Palkkausjärjestelmän käyttöönottoa ja toteutumista yrityksissä edistetään perustettavalla työryhmällä.

Lue lisää

Katso kaikki