Talotekniikka-alalla järjestöjytky

Talotekniikkateollisuus ry ja LVI-Teknisen Kaupan liitto ry yhdistyvät. Fuusion jälkimainingeissa yhdistys siirtyi Teknologiateollisuus ry:stä Rakennusteollisuus RT:n jäseneksi.

Talotekniikkateollisuus ry on fuusioitunut LVI-Teknisen Kaupan liitto ry:n kanssa. Fuusioitumisen yhteydessä myös talotekniikka-alan tuotetietorekisteriä ylläpitävä LVI-numero Oy siirtyi uuden yhdistyksen omistukseen.

Uusi yhdistys, nimeltään Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry, on liittynyt Rakennusteollisuus RT ry:n jäseneksi 14.6.2018. Siirtymiseen liittyvä tekninen toteutus saatiin viimeisteltyä alkusyksystä.

”Koemme, että uusi yhdistyksemme on elinkeinopoliittisesti lähempänä Rakennusteollisuutta kuin Teknologiateollisuutta. Fuusion ja yhdistyksemme kasvun myötä päätimme, että nyt on hyvä hetki hakea Rakennusteollisuuden jäsenyyttä ja luoda tiiviimpi rajapinta rakentamiseen”, Taltekan toimitusjohtaja Ilkka Salo kertoo.

Taltekan sekä Rakennusteollisuuden yhteistyö tuleekin keskittymään elinkeinopoliittisen toiminnan lisäksi sekä energia-, ympäristö-, talous- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Taltekan hallituksen uudesta puheenjohtajasta Tommi Uksilasta tulee Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen jäsen ja Taltekan toimitusjohtajasta RT:n johtoryhmän jäsen.

Työmarkkina-asiat eivät kuulu yhteistyön sisältöön. Ne Talotekniikkateollisuus ry:n jäsenet, jotka ovat olleet Teknologiateollisuuden jäseniä, pysyvät jatkossakin Teknologiateollisuuden jäseninä ja noudattavat teknologiateollisuuden työehtosopimusta.

Talotekniikka on rakentamista

”Talotekniikka-ala on tervetullut ja looginen tulokas viiden aiemman toimialamme rinnalle. Edustamme kattavasti rakennusalan urakoitsijoita, myös LVI-teknisessä urakoinnissa toimivia yrityksiä sekä rakennustuoteteollisuutta”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

”Talotekniikka ja automaatio ovat nousseet hyvin suureen rooliin koko rakentamisen teknologisessa kehityksessä ja rakennusten elinkaaren ja päästöjen hallinnassa. Myös digitalisaatiossa ja tuotetietojen hallinnassa meillä on paljon synergiaa”, Randell huomauttaa.

”Tukkujen muodostama yhdistys on toiminut hyvin, mutta se on ollut pieni. Olemmekin kaivanneet laajempaa kokonaisuutta”, kertoo ennen fuusiota LVI-Teknisen Kaupan liiton toimitusjohtajana toiminut Magnus Sirén.

Tähän asti Talotekniikkateollisuus ry:n jäseniä ovat olleet alan keskeiset Suomessa toimivat laitevalmistajat, yhteensä 39 yritystä. LVI-Teknisen Kaupan liitto ry (LVITEK) on puolestaan ollut merkittävimpiä suomalaisia LVI-tukkumyyntiyrityksiä edustava järjestö.

”Fuusion kautta saamme toiminnallemme entistä paremmat edellytykset, ja LVI-INFOlle sekä LVI-numerolle vahvan taustajoukon. Tekninen tukkukauppa ja valmistajat ovat aina vetäneet muutenkin yhtä esimerkiksi sen suhteen, miten alaa pitäisi kehittää”, Sirén toteaa.

LVI-alan tuotteista arviolta 70 prosenttia on myyty LVI-Teknisen Kaupan liittoon kuuluvien jäsenten kautta. LVITEK on tähän saakka hallinnoinut LVI-INFO–tuotetietorekisteriä omistamansa LVI-Numero Oy:n kautta. Sirén toimii jatkossakin LVI-INFO- tuotetietorekisteriä hallinnoivan LVI-Numero Oy:n toimitusjohtajana.

”Erityisesti tuotetiedon kehittäminen vaatii laajaa yhteistyötä ja yhä enemmän resursseja. TTT ja LVI-TEK ovat luontevat ja uskottavat kumppanit viemään tuotetiedon kehitystä alalla eteenpäin”, sanoo aiemmin LVI-Teknisen Kaupan Liiton puheenjohtajana toiminut johtaja Kai Puustinen Onniselta.

Puustinen huomauttaa, että LVI-numero on ollut keskeinen asia LVI-TEKin toiminnassa. Siinä mielessä aiempi yhteistyö sekä nyt toteutettu järjestöfuusio Talotekniikkateollisuuden kanssa vievät asioita oikeaan suuntaan. ”Tavoitteenamme on yhdistymisen myötä hankkia lisää jäseniä, myös pienemmistä tukuista, että alan kaikki toimijat olisivat aidosti mukana Suomen LVI-alan kehittämisessä ja kilpailukyvyn ylläpitämisessä”, Puustinen toteaa.

”Näen, että rakentaminen kokonaisuudessaan elää vahvaa murroksen aikaa. Talotekniikan merkitys ja sen osuus rakentamisessa on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Se tarjoaa meille kokonaan uusia mahdollisuuksia luoda entistä energiatehokkaampia rakennuksia ja ennen kaikkea ihmiselle viihtyisämpää ja terveellistä rakennettua ympäristöä”, taustoittaa Taltekan hallituksen puheenjohtajaksi valittu Climecon Oy:n toimitusjohtaja Tommi Uksila. Uksilan mukaan digitalisaatio ja erilaiset tekoälysovellukset luovat myös huikeita mahdollisuuksia tuotetiedon käyttöön ja hallintaan koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tätä silmälläpitäen yhdistysten fuusioituminen luo entistä vahvemman pohjan muun muassa tuotetietosovellusten kehittämiselle sekä kaupan että teollisuuden näkökulmista.

”Rakennusteollisuus toimintaympäristönä antaa meille hyvät mahdollisuudet vaikuttaa rakennettuun ympäristöön voimakkaasti kehittyvien ja digitalisoituvien taloteknisten ratkaisujen näkökulmasta”, Uksila korostaa.

”Kyse oli isommasta kokonaisuudesta, jota lähdimme miettimään. Samalla kun teemme jotakin, meidän pitää aina miettiä, teemmekö oikeita asioita. Lisäksi maailma ympärillämme on muuttunut, ja toimintaamme on tullut sellaisia elementtejä – kuten digitalisaatio – joista ei aiemmin ole puhuttu”, Uksila huomauttaa. Uksilan mukaan eri skenaarioissa yhtenä vaihtoehtona oli Rakennusteollisuus sen vuoksi, että talotekniikan osuus rakentamisessa ja rakennetussa ympäristössä kasvaa koko ajan ja on jo nyt merkittävä. Digitalisoitumisen myötä talotekniikka integroituu vielä entistä voimallisemmin tähän yhtälöön.

”Loppupeleissä RT tuntui oikealta ympäristöltä vaikuttaa rakentamiseen. RT:ssähän ovat jo mukana muut rakennustuotteet sekä LVI-urakointi, joten se tuntui loksahtavan paremmin meidän tarpeisiimme kuin Teknologiateollisuus”, Uksila sanoo.Nämä olivat ehkä painavimmat syyt siirtoon, mutta yhtenä vaihtoehtona oli myös toiminta täysin itsenäisenä järjestönä.

”Meille on tärkeintä tuottaa lisäarvoa jäsenistöllemme ja jäsenyrityksillemme. Heidän on koettava, että he saavat käyttämälleen ajalle ja rahalle vastinetta. Silloin meidän on tarjottava hyvä ja houkutteleva foorumi niin vanhoille kuin mahdollisille uusille jäsenillemme.”

Lue lisää

Katso kaikki