Talotekniikka 2008 -tutkimus: elinkaariajattelu tärkeää ammattilaisille

Taloustutkimuksen vuosittaiseen Talotekniikka-kyselytutkimukseen vastasi marras-joulukuussa 239 talotekniikan ammattikäyttäjää. Tutkimukseen vastanneista 89 prosenttia pitää elinkaariajattelun sisäistämistä melko tai erittäin tärkeänä. Vain prosentin mielestä asia ei ole lainkaan tärkeä.
Talotekniikan keskittymistä rakennusalan yrityksille piti hyvänä asiana 13 prosenttia vastaajista. Kannatus on kasvanut: 2005 asiaan suhtautui myötämieleisesti kahdeksan prosenttia. Talotekniikan keskittymistä suurille talotekniikan yrityksille pitää hyvänä asiana 20 prosenttia vastaajista (2005: 17 %).
Vastaajista 56 prosenttia on sitä mieltä, että hinta ei ole tärkein talotekniikan hankintaperuste. Niiden osuus, jotka pitävät hintaa tärkeimpänä kriteerinä on kuitenkin nyt korkeimmillaan neljään vuoteen: edullisimman hinnan perusteella ratkaisun teki 44 prosenttia, kun heidän määränsä kaksi vuotta sitten oli 24 prosenttia.
Talotekniikan hankintapäätökseen vaikuttaa kyselyyn vastanneiden mukaan eniten myyjän hyvä asiantuntemus ja tekninen osaaminen, osaava henkilökunta ja myyjän toiminta asiakkaan edun mukaisesti.
Talotekniikan nykytilanteesta ja tulevaisuudesta hankitaan tietoa ammattilehdistä (73 prosenttia vastaajista), internetistä (51 prosenttia) ja alan henkilöstöltä (46 prosenttia). Alan messujen merkitys tiedon jakajana on vähentynyt: vuonna 2006 63 prosenttia haki tietoa messuilta, tänä vuonna heidän osuus oli 45 prosenttia vastaajista. Myös koulutuspäivien merkitys on laskenut: 23 prosenttia vastaajista haki tänä vuonna tietoa koulutuspäiviltä, kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 37 prosenttia.
Vastaajat pitävät ammattilehtiä edelleen talotekniikka-alan nykytilanteen ja tulevaisuuden näkymien tietolähteenä, mutta kannatusprosentti on laskenut kahden vuoden takaisesta 67 prosentista tämän vuoden 57 prosenttiin. Hieman yllättäen internetin kannattajien määrä on laskenut. Vuonna 2005 nettiä parhaana lähteenä piti 50 prosenttia, tänä vuonna 44 prosenttia vastaajista. Tänä vuonna 34 prosentin mielestä alan messut ovat hyvä keino hankkia tietoa alan nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Luku on alhaisin neljään vuoteen.
Kyselyyn vastanneista 61 prosenttia saa mielestään tarpeeksi tietoa uutuuksista. Kenen niistä uutuuksista pitäisi kertoa? 68 prosenttia ei vastannut kysymykseen, ja tarjolla olleet vaihtoehdot saivat melko tasaisesti hajaääniä. Uutuuksien ykköstietolähteeksi nousivat laitetoimittajat ja jälleenmyyjät 10 prosentin kannatuksella.

Lisätietoa tutkimuksesta: jorma.puttonen@toy.fi

Lue lisää

Katso kaikki