Talotekniikan YTV2020 laite- ja järjestelmänimistöt koekäyttöön

YTV2020-hankkeen puitteissa on nyt määritelty talotekniikan laitteiden ja järjestelmien vakiointi yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Vakioitujen tietosisältöjen käyttö tietomalleissa hyödyttää koko rakennusalaa. Vakiointi mahdollistaa mallien koneluettavuuden ja siten automaation.

Talotekniikka-lehti

YTV2020-hankkeessa uudistetaan yleiset tietomallivaatimukset rakennusalalle. Hanke edistää merkittävästi alan digitalisaatiota ja yhteentoimivuutta. Granlund, Ramboll ja Sweco ovat olleet mukana talkoissa uudistamassa talotekniikan vakioituja tietosisältöjä.

− Tietomallien tietosisältö ei ole tällä hetkellä talotekniikkasuunnittelussa Suomessa vakioitua. Tietomallien käyttö on enimmäkseen keskittynyt geometrian tarkasteluun ja määrälaskentojen suorittamiseen. Talotekniikan tietomallien hyödyntäminen on työlästä, koska mallien tietosisältöä joudutaan selvittämään tapauskohtaisesti, kertoo kehityspäällikkö Markus Järvenpää Granlundilta tiedotteessa.

Hyvin jäsennelty tietomalli sisältää vakioitua ja vakiomuotoista tietoa ennalta määritetyissä sijainneissa IFC-standardin mukaisesti. Vakioidusta tietosisällöstä hyötyvät kaikki rakennusalan osapuolet. YTV2020-hankkeessa syntyy kansallisesti yhteinen selkeä tavoite ja tietosisältö tietomalleille.

Talotekniikan laite- ja järjestelmänimistöjen määrittelyn taustalla on rakennusalan selkeä tarve muutokselle. Nyt laadittu aineisto on kommentoitavana ja koekäytössä 1.10.2021 saakka. Materiaali on jaettu kolmeen osaan: TATE-yleisnimistö, LVI-järjestelmä sekä TATE-tietosisältö ja käyttötapaukset.

TATE-yleisnimistön avulla talotekniikkamallista voidaan tunnistaa objektit ja laitteet vakioidusti, koneellisesti ja skaalautuvasti. Yleisnimi kertoo kaikkien rakennusalan ammattilaisten ymmärtämin termein, mitä kukin mallin objekti tai laite esittää. Nimistö vakioi myös laitteiden yleistunnukset, jotka selkeyttävät kansallisesti suunnitelmien ja luetteloiden luettavuutta.

Järjestelmät ovat olennainen osa talotekniikkaa. Yksittäisten LVI-järjestelmien nimet ja tunnukset eivät ole vakioitavissa hankekohtaisista syistä. LVI-järjestelmät voidaan kuitenkin vakioida tietyn luokkaisiksi ja tyyppisiksi.

− LVI-järjestelmä -nimistössä esitetään järjestelmäluokat ja -tyypit, joilla on mahdollista hallita LVI-tietomallien järjestelmäkokonaisuuksia, kertoo BIM-asiantuntija Heidi Nylund Rambollilta.

TATE-tietosisältö ja käyttötapaukset -vakiointikokonaisuus on alustavaa pohjamateriaalia tulevaan YTV2020-kehitystyöhön.

− Talotekniikan tietosisältöjen ja käyttötapausten määrittelyyn tarvitaan kaikkia osapuolia. Näin varmistetaan hyöty koko rakentamisalalle, sanoo kehityspäällikkö Jouni Hurskainen Swecolta.

Talotekniikan nimistöjen ja esimerkkimallien koekäyttöaineisto on saatavilla KIRAHubin sivuilta.

Lue lisää

Katso kaikki