Talotekniikan suhdannetasaus siirtyi ainakin loppuvuoteen

Talotekniset urakoitsijat suuntaavat syksyyn luottavaisina tosiasiat tunnistaen ja tunnustaen. Usealla yrityksellä on takana reippaan kasvun vuosi ja lähitulevaisuuden näkymät ovat edelleen hyvät sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Tulevalle vuosipuoliskolle antaa vahvan selkänojan talotekniikkayritysten historiallisen pitkä tilauskanta. Talouden ja rakentamisen epävarmuuden lisääntyminen ei vielä näy urakoitsijoiden arvioissa. Päällimmäisenä huolena on luotettavan ammattityövoiman saatavuus, mikä jarruttaa monen yrityksen mahdollisuuksia vastata palvelujen lisääntyvään kysyntään.
Työkannan jatkumisesta hyvänä kertovat sähköurakoinnin 5,2:n ja lvi-urakoinnin 4,9 kuukauden tilauskannat. Vuosi sitten työkantaa riitti keskimäärin 4,5 kuukaudeksi. Talotekniikkaliiton tekemään kyselyyn vastanneet yritykset ovatkin valmiita palkkaamaan syksyyn mennessä runsaat 200 uutta työntekijää. Tällä hetkellä vastaajat työllistävät 9.370 henkeä, missä on lisäystä viime vuoden keskiarvoon runsaat sata työntekijää.
– Ala tarvitsee lähivuosina runsaasti ammattilaisia, kun energiatehokkuus ja korjausrakentamisvelka muuttuvat käytännön toimenpiteiksi. Todellista pulaa on jo nyt työnjohtajista, Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Jari Syrjälä sanoo.

Tämän hetken tilanne korjausrakentamisessa on vähintään tyydyttävä 92 prosentilla vastaajista. Juuri kukaan ei usko tilanteen heikkenevän syksyyn mennessä. Myös uudisrakentamisessa usko on vahva, vaikka painopiste onkin siirtynyt asunnoista liiketiloihin ja toimistoihin sekä teollisuus- ja varastorakennuksiin. Uudistuotannon suhdannetilanteen ennallaan pysymiseen uskoo 71 prosenttia urakointiyrityksistä.

Rakentamisen luottamusindeksi koheni hieman huhtikuussa, vaikka kasvun on ennustettu hidastuvan tänä vuonna. Talotekniset työt tehdään noin puoli vuotta muiden talonrakennustöiden perässä, joten aloitusten väheneminen vaikuttaa aikaisintaan loppuvuonna.

Hintataso kurjasti kurissa

Urakoitsijat ilmoittavat tarjottujen ja tehtyjen töiden hintatason nousuksi viime syksystä 0,9 prosenttia. Vastaajat ennakoivat ensi syksyyn mennessä 1,5 prosentin korotusta urakkahintoihin.
– Ilmassa lienee hermostumisen merkkejä, kun hintoja ei ole kapasiteetin ollessa täyskäytössä uskallettu nostaa tarvikkeiden ja palkkojen nousua vastaaviksi, Syrjälä arvioi.
Sähköala teki viime syksynä viiden ja lvi-asennus nyt keväällä lähes kuuden prosentin palkkaratkaisun tälle vuodelle. Palkkakustannuksia ovat nostaneet lisäksi työvoiman niukkuudesta johtuneet siirtorahat. Lvi-tarvikkeet ovat nousseet vuositasolla 5,2 % ja sähkölaitteet vajaan prosentin.
Tarjousaktiivisuus on laskenut lievästi, tällä hetkellä urakoitsijat pystyvät vastaamaan kahteen kolmesta tarjouspyynnöstä. Joka neljäs tarjous tuo tilauksen.
Runsaalla puolella yrityksistä liikevaihto kasvoi viime vuonna, kolmanneksella pysyi ennallaan ja 14 %:lla laski edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2007 kannattavuutta kuvasi hyväksi 43 %, tyydyttäväksi 44 % ja heikoksi 13 % vastaajista. Tänä vuonna kannattavuuden paranemiseen uskoo 41 %, ennallaan pysymiseen 39 % ja heikkenemiseen 20 %.
Kysely lähetettiin huhtikuussa 310:lle Talotekniikkaliiton jäsenelle ja siihen vastasi 90 yritystä. Vastanneet yritykset edustavat lähes 90:tä prosenttia Talotekniikkaliiton jäsenyritysten työvoimamäärästä. Talotekniikkaurakoinnin arvo oli viime vuonna n. 4,4 miljardia euroa.

Lue lisää

Katso kaikki