Talonrakennussuunnittelun tehtäväluettelot lausuntokierroksella

RAKLI, SKOL, ATL, NSS, RT, RTL, SIO ja STUL ovat perustaneet projektin uusimaan rakennuttamisen ja suunnittelun tehtäväluetteloita. Uusittavana ovat vanhoista tehtäväluetteloista RAP 95, ARK 95, SIS 95, TATE 95, RAK 95, GEO 95 ja PS 01. Lähtökohtana uusimistyölle on ollut viime vuonna päättyneen tutkimusprojektin ”Rakentamisen allokointi” tulokset.
Tehtäväluetteloiden luonnoksista pyydetään nyt lausuntoa. Luonnoksia ei ole osapuolten kesken hyväksytty, vaan ne ovat tekijöidensä ehdotuksia. Luonnosten laatimisen vastuutahoina ovat toimineet ATL (arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelun tehtäväluettelot sekä akustiikan tehtäväluettelo), RAKLI (rakennushankkeen johtamisen tehtäväluettelo ja erillinen tarveselvityksen ja hankesuunnittelun tehtäväluettelo), SIO (sisustussuunnittelun tehtäväluettelo) ja SKOL (talotekniikan suunnittelun, rakennesuunnittelun ja geosuunnittelun tehtäväluettelot). Tehtäväluettelot on tarkoitus julkaista käyttöön syksyn 2008 aikana. Lausunnot toimitetaan RAKLIin 10.heinäkuuta mennessä.
Lausuntoaineisto osoitteessa www.rakli.fi

Lue lisää

Katso kaikki