”Jos ei ole aikaa suunnitella kerralla oikein, kuinka voi olla aikaa ja rahaa suunnitella uudestaan?” – Arkkitehti ja talotekniikkasuunnitelija hyötyvät tiiviistä yhteistyöstä

Rakennuksen sisäolosuhteiden, elinkaaritaloudellisuuden ja hiilijalanjäljen näkökulmasta keskeisen talotekniikan osuus kasvaa jatkuvasti. Siksi arkkitehdin ja talotekniikkasuunnittelijan yhteistyön toimivuus luonnossuunnittelusta lähtien on entistä tärkeämpää. 

Lämpöpumppusuunnittelijoista on huutava pula

Keväällä Metropoliassa keväällä käynnistyvälle lämpöpumppujärjestelmäsuunnittelijoiden täydennyskoulutukselle on erittäin suuri tarve, sillä päteviä suurten laitosten suunnittelijoita on maassamme vain muutamia.