Rakennusautomaatioalan ensimmäinen TT-sertifikaatti DDC-Tekniikka Oy:lle

DDC-Tekniikalle on myönnetty Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n talotekniikkasertifikaatti ensimmäisenä rakennusautomaatioalan yrityksenä Suomessa.