Rakennusautomaatioalan ensimmäinen TT-sertifikaatti DDC-Tekniikka Oy:lle

DDC-Tekniikalle on myönnetty Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n talotekniikkasertifikaatti ensimmäisenä rakennusautomaatioalan yrityksenä Suomessa. 

Kumppanuudet lisääntyvät rakennusalalla koronasta huolimatta

Urakoitsijoiden pitkäaikaiseen yhteistyöhön perustuvat kumppanuudet lisäävät suosiotaan rakennusalalla.