Energian säästäminen kiinnostaa taloyhtiöiden osakkaita

Taloyhtiöiden osakkaat ovat eniten kiinnostuneita vedenkäytön seurantaan ja tehostamiseen liittyvistä hankkeista.