Energian säästäminen kiinnostaa taloyhtiöiden osakkaita

Taloyhtiöiden osakkaat ovat eniten kiinnostuneita vedenkäytön seurantaan ja tehostamiseen liittyvistä hankkeista.

Suomalaisia taloyhtiön osakkaita kiinnostaa energian säästäminen omassa taloyhtiössään. Realia Isännöinti tutki suomalaisten näkemyksiä energian säästöön tähtäävistä hankkeista syksyllä 2017. Tutkimuksen mukaan osakkaista 64 % on valmis investoimaan taloyhtiön energian säästöön tähtääviin hankkeisiin kustannussäästöjen saavuttamiseksi.

Taloyhtiöiden osakkaat ovat eniten kiinnostuneita vedenkäytön seurantaan ja tehostamiseen liittyvistä hankkeista. Näistä kertoi olevansa kiinnostunut 58 % vastaajista. Vastaajista hiukan yli puolet (55 %) oli kiinnostunut sähkön käytön seurantaan ja tehostamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

”Kiinnostus vedenkäytön sekä sähkönkulutuksen seurantaan on ymmärrettävä, sillä näillä on suora vaikutus osakkaiden vastikkeen suuruuteen”, Realia Isännöinnin liiketoimintajohtaja Timo Aarvala sanoo.

Vain 27 prosentissa vastaajien taloyhtiöistä on jo tehty energian säästöön tähtääviä toimenpiteitä, joista osakas oli tietoinen. Vastaajista 11 % kertoi, että heidän taloyhtiössään on parhaillaan käynnissä energian säästöön tähtäävä hanke. Lähes kolmannes vastaajista (32 %) ei osannut sanoa, onko omassa taloyhtiössä toteutettu tällaisia hankkeita tai tehty toimenpiteitä.

”Vaikuttaa siltä, että Suomessa osakkaiden keskuudessa on paljon epätietoisuutta taloyhtiöissä suunnitteilla sekä meneillään olevista toimenpiteistä. Isoissa taloyhtiöissä epätietoisten osuus oli tutkimuksen mukaan vielä suurempi. Positiivista on, että kiinnostus energiansäästöä kohtaan on olemassa, sillä 43 % vastaajista toivoi enemmän energian säästämiseen tähtääviä projekteja omaan taloyhtiöönsä”, Timo Aarvala sanoo.

Lämmityskulujen pienentämisessä potentiaalia

Suurimman palan taloyhtiöiden energialaskussa muodostaa lämmitys. Aarvalan mukaan kiinnostus suurempia energiatehokkuutta parantavia korjauksia kohtaan on nostamassa päätään.

”Kiinnostus on taloyhtiökohtaista. Suuri kysymys liittyy siihen, miten kiinteistönpitoon suhtaudutaan. Eli onko kyseessä ylläpitäminen vai taloyhtiön kehittäminen. Suurin osa suomalaisista taloyhtiöistä keskittyy ylläpitämiseen, ja kehittäminen on vielä paljon pienemmässä roolissa”, Aarvala sanoo.

Järkevintä energiatehokkuuteen investoiminen on suurten korjaushakkeiden yhteydessä. Kustannusmielessä tämä on kuitenkin vaikea yhtälö. Aarvala kertoo, että perusparannuksen kustannukset voivat taloyhtiössä olla osakkaiden mielestä niin suuret, että investointihalukkuus mihinkään ylimääräiseltä tuntuvaan on vähäistä. Niinpä energiatehokkuuteen tehtäviin investointeihin ei haluta sijoittaa, vaikka niiden takaisinmaksuajat olisivatkin järkevät.

Aarvala kertoo, että kiinnostus maalämpöä kohtaan on lisääntymään päin taloyhtiöissä. Kiinnostusta lisää etenkin alati nouseva kaukolämmön hinta. Yksittäisillä paikkakunnilla asunto-osakeyhtiöt ovat aktiivisesti etsineet korvaavia vaihtoehtoja, ja ovat osittain siirtyneet käyttämään esim. maalämpöä lämmitykseen.

Osakkaat valmiita investoimaan energiahankkeisiin

Realian kyselyssä osakkaista 64 % oli valmis investoimaan taloyhtiön energian säästöön tähtääviin hankkeisiin kustannussäästösyistä ja 28 % vastaajista ympäristösyistä. Ainoastaan 12 % osakkaista ilmoitti, ettei ole valmis investoimaan energiansäästöön tähtääviin hankkeisiin. Investointi tarkoittaisi esimerkiksi yhtiövastikkeen nousua lyhyellä tähtäimellä energiansäästöhankkeen toteuttamiseksi.

Tärkeänä energian säästöön tähtäävissä hankkeissa osakkaat pitivät saavutettavia euromääräisiä säästöjä ja sitä, että energiatehokkuutta voidaan parantaa muiden korjaushankkeiden yhteydessä. Myös asumismukavuuden parantuminen koettiin tärkeänä asiana energiansäästöön liittyen.

Realia Isännöinnin tutkimukseen liittyvään kyselyyn vastasi 204 osakasta. Tutkimuksen toteutti GoodHouse Oy.

Lue lisää: SYKLI tuo uutta kulmaa energiatehokkuuteen

Taloyhtiöt jakautuvat energiatehokkuudessa kahteen eri leiriin

Korjaushanketta koskeva energiatehokkuusasetus muuttuu

Lue lisää

Katso kaikki