Pitäjänmäkeen uusi asuin- ja toimitilakortteli

Rakentamisessa huomioidaan erityisesti ympäristönäkökohdat, kuten energiatehokkuus, hiilijalanjäljen pienentäminen ja kiertotalous.