Pitäjänmäkeen uusi asuin- ja toimitilakortteli

Rakentamisessa huomioidaan erityisesti ympäristönäkökohdat, kuten energiatehokkuus, hiilijalanjäljen pienentäminen ja kiertotalous.

Varma ja Skanska rakentavat Helsingin Pitäjänmäkeen osoitteeseen Kutomotie 1 uuden asuin- ja toimitilakorttelin. Rakentamisessa huomioidaan erityisesti ympäristönäkökohdat, kuten energiatehokkuus, hiilijalanjäljen pienentäminen ja kiertotalous.

Varma omistaa Kutomotiellä sijaitsevat vanhat teollisuusrakennukset, joiden tilalle rakennetaan vuokra- ja omistusasuinkerrostaloja sekä toimisto-, palvelu- ja liiketiloja. Hankkeessa rakennetaan noin 700 uutta asuntoa sekä noin 7000 neliömetriä uusia toimitiloja.

Hankkeen toteutuksen mahdollistavan asemakaavamuutoksen arvioidaan vahvistuvan vuoden 2020 aikana.

-Tavoitteenamme on kehittää korttelikokonaisuus, jonka toteutuksessa huomioidaan tulevaisuuden vaatimukset erityisesti energiatehokkuudessa ja muissa ympäristönäkökohdissa. Pyrimme pienentämään rakentamisen hiilijalanjälkeä Varman ja Skanskan yritystason tavoitteiden ja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti, sanoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio.

– Kiertotalouden osalta kiinnitämme huomiota muun muassa purkujätteen hyötykäyttöön, materiaalivalintoihin sekä asumisaikaisiin kierrätystä edistäviin ratkaisuihin.

Uudet rakennettavat asunnot ja toimitilat sijaitsevat Pitäjänmäentien varrella, Vihdintien kupeessa ja Raide-Jokerin tulevaa pysäkkiä vastapäätä.

Purkutyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä – korttelin rakennustyöt kestävät 2020-luvun loppuun

Pääosa korttelissa sijaitsevista huonokuntoisista rakennuksista on tarkoitus purkaa ensi syksyn 2020 aikana ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 aikana. Korttelin rakennustöiden arvioidaan kestävän tämän vuosikymmenen loppuun.

Varma on tehnyt yhteistyösopimuksen Skanskan kanssa Kutomotien kehittämisestä ja toteuttamisesta. Sopimuksen mukaan Skanskan on tarkoitus ostaa noin kolmasosa korttelin asuntorakennusoikeudesta ja toteuttaa se omana omistusasuntotuotantonaan.

Tavoitteena on, että Skanska toimii Varman omistukseen toteutettavien rakennusten urakoitsijana. Varma ja Skanska ovat tehneet yhteistyötä aiemmin muun muassa Mäkkylän, Leinelän ja Kivistön asuntorakentamishankkeissa.

 

Lue lisää

Katso kaikki