Nuohouslaki uudistuu

Tähän asti käytössä ollut piirinuohousjärjestelmä päättyy ja nuohousala siirtyy sopimusperusteiseen malliin.