Nuohousalan Keskusliitolle erityistunnustus

Nuohousalan Keskusliitto jäsenineen sai erityistunnustuksen ansiokkaasta toiminnasta mustahiilipäästöjen vähentämiseksi.

Nuohouslaki uudistuu

Tähän asti käytössä ollut piirinuohousjärjestelmä päättyy ja nuohousala siirtyy sopimusperusteiseen malliin.