VTT ja Itä-Suomen yliopisto saivat EU-rahoitusta teollisuusmuovien kierrätyksen ja uusien käyttökohteiden kehittämiseen

VTT ja Itä-Suomen yliopisto ovat saaneet EU:lta yli 2,7 miljoonan euron rahoituksen muovien mekaaniseen kierrätykseen…