Kuntien vaikuttava ilmastojohtaminen on investointi tulevaisuuteen

Kunnilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Useiden kuntien ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta niiden vieminen käytäntöön…