Hyvä ilmanvaihto ja UVC-säteily avuksi koronalta suojautumiseen?

Koronaviruksen kulkeutumista ja tartuttamistietä huonetiloissa on pandemian aikana aktiivisesti pyritty selvittämään ja tutkimaan. Kunnollisen ilmanvaihdon…