Suunta kauas eteenpäin

Nuorempana kansiupseeri Pekka Kuusniemi tähyili horisonttia ulkovartiolaiva Tursaksen kannelta. Nyt hän katsoo kauas tulevaisuuteen tuoreessa pestissään Talotekniikkateollisuus ry:n puheenjohtajana.

Tavallinen suomalainen kaduntallaaja ei välttämättä ymmärrä, mitä kaikkea talotekniikka tuo hänen elämäänsä. Siksi Talotekniikkateollisuus ry:n tuoreen puheenjohtajan Pekka Kuusniemen mielestä on tärkeää käyttää johdonmukaisesti selkeitä termejä.

”Olen tyytyväinen, että yhdistyksemme nimi päädyttiin muuttamaan LVI-talotekniikkateollisuudesta Talotekniikkateollisuus ry:ksi. Jäsenistössämme on yrityksiä, jotka edustavat esimerkiksi automaatiota, ja nämä ovat hyvin keskeisessä roolissa, kun tavoitellaan asumismukavuutta ja energiatehokkuutta”, Kuusniemi sanoo.

Oras Groupin toimitusjohtajan ominaisuudessa Kuusniemellä on takana työntäyteinen vuosi, kun kaksi suurta yritystä, Oras ja sen vajaat puolitoista vuotta sitten ostama Hansa Metallwerke AG, eli nykyinen Hansa Armaturen GmbH tytäryhtiöineen on sorvattu yhdeksi ja samaksi yritykseksi.

Eikä työ lopu myöskään Talotekniikkateollisuudessa. Yhdistys on saanut puheenjohtajakseen johdonmukaisen ja päättäväisen miehen, joka omien sanojensa mukaan on joskus vähän malttamatonkin tuloksia tavoitellessaan. Kuusniemi ei hermostu tai ota paineita turhista asioista. Tilanteet hän puntaroi etukäteen mielessään pragmaattisesti.

”En dramatisoi asioita, mikä helpottaa uusien asioiden kohtaamista. Liika murehtiminen ei johda hyvään lopputulokseen.”

Ei taikatemppuja

Kuusniemen mukaan Talotekniikkateollisuus ry:n työ on hyvin pitkäjänteistä. Sen tehtävä on vaikuttaa alan teollisuuden toimintaedellytyksiin, ja turvata sen kehittyminen kestävään suuntaan.

”Vaikka markkinatilanne ei ole, eikä varmaan tulekaan olemaan kauhean valoisa, meidän pitää pystyä tukemaan ammattimaisuutta niin suunnittelu-, jakelu- kuin asennuspuolella, koko arvoketjun läpi. Kaikilla markkinoilla muutokset ovat nykyään melko nopeita. Siitä huolimatta laadun, luotettavuuden ja elinkaaren pituuden merkitys ei ole poistunut mihinkään.”

Kuusniemi haluaa rohkaista kaikkia alalla valitsemaan aina pitkäkestoisen ja korkeatasoisen ratkaisun helpoimman ja halvimman sijaan. Näin koko ala menee eteenpäin.

”Yksi vaativa alue talotekniikan alalla on varmistaa, että pitkäkestoiset investoinnit, joita talotekniikkainvestointeihin aina liittyy, olisivat korkealaatuisia ja kansantalouden kannalta kannattavia. Markkina pirstaloituu varsin voimakkaasti ja on olemassa riski, että haetaan nopeita voittoja laadun ja elinkaaren pituuden kustannuksella.”

Olipa suhdanne millainen tahansa, yksi asia on selvä. Talotekniikka, jos mikä, on ala, jossa vaaditaan pitkäjänteistä ja strategista toimintaa. Käyttäjätottumuksiin, suunnitelmiin ja toteutuksiin ei kannata Kuusniemen mukaan odottaa nopeita suunnanmuutoksia. Siksi hän haluaa luotsata yhdistyksen entistäkin suunnitelmallisempaan suuntaan. Keskeinen teema tulee olemaan alan arvon ja arvostuksen kasvattaminen pitkällä aikavälillä ilman poppaskonsteja ja taikatemppuja. Johdonmukaisen toiminnan varmistaminen on tärkeintä.

Alkaneella kaudella Talotekniikkateollisuus ry aikoo vahvistaa kumppanuuksia ja jatkaa tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden, kuten LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n sekä LVI-Teknisen Kaupan liitto ry:n kanssa.

Suomessa osataan

Kuusniemi sanoo, että niin Suomen kuin Euroopankaan markkinat eivät globaalisti ajateltuna ole järin suuret. Tämä asettaa omat rajansa tuotekehityspanoksiin ja niiden lopputuloksiin. Suomen vahvuutena Kuusniemi pitää pitkälle vietyä tuotekehittelyä, joka osittain on pakon sanelemaa kylmän ilmastomme takia. Myös tuottavuudeltaan hyvällä tasolla olevia teollisuuslaitoksia on maassamme kohtuullinen määrä.

”Mitä tulee yritysten toimintaedellytyksiin, varsinkin viimeaikaiset valtiovallan lyhytjänteiset suunnanmuutokset eivät missään tapauksessa ole omiaan tukemaan minkään teollisuudenalan yritystoimintaa tässä maassa. Investointihalukkuus on pitkälti kiinni siitä, että voidaan antaa luotettava kuva, että investointi tulee oikeaan paikkaan. Tätä mielikuvaa suomalainen päätöksenteko ei ole ollut omiaan tekemään. Olisi kovasti toivottavaa että poliittisten päätösten tekijät ymmärtäisivät tämän ja olisivat riitävän päättäväisiä politiikan teossaan.”

KUKA?

Pekka Kuusniemi
Pienestä saakka
merenkulusta ja kaupankäynnistä kiinnostunut turkulainen päätyi lukion jälkeen varusmieheksi merivoimiin ja harkitsi sotilasuraa.
Päätyi opiskelemaan kauppatieteitä Åbo Akademiin. ”Minulle tuli vaikutelma, että siviilipuolella voi itse vaikuttaa enemmän omaan työhön ja omalla työpanoksella saa enemmän aikaan. Maanpuolustuksen arvostan edelleen erittäin korkealle.”
Perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi lasta.
Omasta kodista löytyy Alessi by Oras -hanoja, Hansa Murano -hana sekä keittiöstä Oraksen elektroninen hana.
Harrastaa matkapurjehdusta ja metsästystä.

Lue lisää

Katso kaikki