Suunnittelualan kasvu jatkuu

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton jäsenyritysten laskutus ja henkilömäärä kasvoivat viime vuonna 11 prosenttia. Vuoden 2007 kokonaislaskutus oli 1200 miljoonaa euroa ja henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2008 alussa 14200 henkeä. Molemmat ovat kaikkien aikojen ennätyksiä.
Ala on kasvanut yhtäjaksoisesti jo 13 vuotta. Kyselyn mukaan henkilöstön lisäystarve on tänä vuonna edelleen noin 400 henkeä. Suunnittelu- ja konsulttitoiminnan kotimaan laskutus kasvoi 17 prosenttia ja vientitöiden laskutus 14 prosenttia. Kokonaislaskutus kasvoi teollisuussektorilla 12 prosenttia, talosektorilla 15 prosenttia ja yhdyskuntasektorilla 23 prosenttia.
Alan tilauskanta on edelleen hyvin korkealla tasolla. Huhtikuussa alan 590 miljoonan euron tilauskanta oli yli kymmenen prosenttia viime vuoden lokakuuta suurempi. Alan kokonaistilauskanta vastaa puolen vuoden kapasiteettia. Tilauskannasta hieman yli kaksi kolmasosaa oli kotimaisia ja lähes kolmannes vientitöitä.
Suunnittelualan markkinanäkymät ovat hieman nousujohteiset erityisesti viennissä ja näkymät yleisesti ottaen varsin vakaat. Yrityksistä 85 prosenttia arvioi kotimarkkinoiden säilyvän nykyisellä hyvällä tasollaan, kasvuun uskoo viisi prosenttia ja kymmenen prosenttia vastaajista arvioi kotimaan tilausten vähenevän.
Vientihankkeiden suhteen odotukset ovat kaikilla sektoreilla positiiviset, kasvuun uskoo viidesosa alasta ja muut uskovat viennin säilyvän nykytasolla. Erityisesti talosuunnittelijat uskovat viennin vetävän hyvin ja vientitöitä onkin saatu selvästi aikaisempaa enemmän.

Lue lisää

Katso kaikki