Suunnittelualalla pyyhkii hyvin Pohjoismaissa

Suunnittelu- ja konsultointialalla menee parhaiten Norjassa. Kaikkialla pulmana on pula osaajista.

The Sector Review on vuodesta 1995 alkaen julkistettu raportti, jossa käsitellään Pohjoismaista markkinatilannetta Suunnittelu- ja konsultointialalla. Vuodesta 2005 alkaen mukana ovat olleet Ruotsin lisäksi myös muut Pohjoismaat.

Ruotsin osalta tilastoissa tarkastellaan 300 suurinta suunnittelu- ja konsultointiyhtiötä sekä arkkitehtitoimistoa, kun taas muiden Pohjoismaiden osalta vertaillaan 100 suurimman yhtiön lukuja.

Uusin julkaisu osoittaa, että suhdannetilanne oli vuonna 2015 alalla kohtalainen tai hyvä kaikissa Pohjoismaissa. Liikevaihto/työntekijä-tunnusluku on korkein Norjassa, euroiksi muutettuna noin 149 500 euroa vuodessa. Ruotsissa vastaava luku on 126 000, Tanskassa 124 000, Islannissa 111 000 ja Suomessa 103 000 euroa.

Kannattavuus kasvoi Suomen lisäksi Ruotsissa ja Islannissa, kun taas Tanskassa ja Norjassa lukema tuli hieman alaspäin. Tästä huolimatta Norjassa alan liiketoiminta oli edelleen kannattavinta. Norjassa liikevoittoprosentti oli 7,0 %, kun taas Islannissa se oli 6,3 %, Ruotsissa 5,8 %, Suomessa 5,1 % ja Tanskassa 4,0%.

Ruotsissa työvoimapula

Ruotsissa sekä suunnittelu- ja konsultointiyritysten että arkkitehtitoimistojen liikevaihto ja työvoima olivat 8 % kasvussa vuonna 2015. Erityisesti rakennussektori on vahvassa kasvussa, analysoi raportissa STD:n (Svenska Teknik & Designföretagen) toimitusjohtaja Magnus Höij. Erityisesti asumiseen ja infrastruktuuriin liittyviä projekteja on suunnitteilla tulevaisuudessa paljon.

Alalla vallitsee myös työvoimapula – jopa 60 % STD:n yrityksistä on joutunut kieltäytymään tarjouksista haasteellisen työvoimatilanteen vuoksi. Osaajapula ja kova kilpailu on johtanut tilanteeseen, jossa tuottavuuskehitys on kärsinyt. Jotta tilanne helpottuisi, tulisi Ruotsissa toimivien yritysten saada huomattavasti lisää työvoimaa riveihinsä sekä koulun penkiltä että maan rajojen ulkopuolelta.

Tanskassa kasvua

Tanskassa erityisesti kolme viimeisintä vuotta ovat olleet suunnittelu- ja konsultointialalle hyvän kasvun aikaa ja ala on noussut finanssikriisiä edeltävälle tasolle FRI:n (Foreningen af Rådgivende Ingeniorer) mukaan. Yhtiöiden globaali liikevaihto kasvoi 25 % vuoden takaiseen verrattuna. Kasvu syntyi pitkälti ulkomailla tapahtuneiden yritysostojen kautta.

Tanskan kotimainen talous ei osoita merkittäviä kasvun merkkejä. Syksyllä 2016 Tanskan valtiovarainministeriö arvioi kasvun olevan 0,9 % vuonna 2016 ja 1,5 % vuonna 2017. Maan julkiset investoinnit ovat olleet ennätyssuuria ja on odotettavissa, että julkisten investointien määrä kääntyy selvään laskuun.

Norjassa epävakautta

Kuten muissa Pohjoismaissa, myös Norjassa rakennusteollisuudella sujuu hyvin. Yleinen taloustilanne on haastava, mutta matala korkotaso ja julkisen sektorin investoinnit pitävät huolta kotimaan markkinoiden aktiivisuudesta. RIF:n (Rådgivende Ingeniorers Forening) mukaan Norjan talouden tilanne on epävakain 15 vuoteen.

Öljyn alhainen hinta on vaikuttanut luonnollisesti negatiivisesti öljy- ja kaasusektorin liiketoimintaan. Huolimatta haasteellisesta tilanteesta, tulevaisuuden kuva ei ole kovin synkkä maassa toimiville yrityksille. Vuonna 1990 perustetussa Norjan öljyrahastossa on kiinni paljon varallisuutta ja maan päättäjät voivat jakaa merkittäviä summia infrastruktuurin uudistamiseen, mutta myös kuntatasolla tehtäviin päätöksin.

Norjassa suunnittelu- ja konsultointialalla 6-7 suurinta yritystä vastaavat kooltaan noin 75 % markkinoista. RIF:n mukaan tämä ei kuitenkaan ole johtanut kilpailun vähenemiseen: liikevaihto/työntekijä-tunnusluvun laskusuunta on yksi osoitus kovasta kilpailusta.

Islannin talous oli vuonna 2015 vahvassa kasvussa. Kulutus ja investoinnit vauhdittavat maan talouskasvua. Myös tulevaisuudessa kasvulukujen oletetaan säilyvän vahvoina. Suunnittelu- ja konsultointialan kannalta on haasteellista, että talouden kasvaessa myös palkkoihin on tehty suuria korotuksia. Tämä heikentää islantilaisten konsultointiyritysten vientikilpailukykyä.

Euroopassa hyvä tilanne

Euroopan tasolla 200 suurimman yrityksen liikevoittoprosentti kasvoi 4,3 prosenttiin vuonna 2015. Edellisenä vuotena lukema oli 2,1 %. Myös liikevaihto/työntekijä-tunnusluku kasvoi 122 000 eurosta 128 000 euroon.

Eurooppalainen tilannekuva on positiivinen lähes koko maanosassa, mutta myös haasteita riittää. Osaajaresurssien puute sekä matala tuntilaskutustaso aiheuttavat haasteita alan yritysten liiketoiminnalle. Riittämättömät osaajaresurssit johtavat palkankorotuspaineisiin, kun taas matala veloitustaso pienentää voittoja. Yhtälö johtaa ongelmiin liiketoiminnan kannattavuuden kannalta.

Lue lisää

Katso kaikki