Suunnittelu- ja konsulttiala kasvoi 15 prosenttia viime vuonna

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOL ry:n jäsenyritysten kokonaislaskutus kasvoi 15 prosenttia 1 400 miljoonaan euroon vuonna 2008 (1 200 M�?� v. 2007). Yritysten henkilömäärä lisääntyi kahdeksan prosenttia: henkilöstöä oli vuoden 2009 alussa 14 500 henkeä (2007: 14 200). Osa kasvusta tuli yritysostojen kautta. Ala on kasvanut yhtäjaksoisesti 14 vuotta.
Kotimaisia töitä tehtiin miljardin euron arvosta, ja ulkomaista laskutusta oli 400 miljoonaa euroa. Kotimaan töiden laskutus kasvoi 19 prosenttia ja vientitöiden laskutus 11 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna.
Teollisuussuunnittelun kokonaislaskutus kasvoi 17 prosenttia, talosuunnittelun 22 prosenttia ja infrasuunnittelun 15 prosenttia. Alan kokonaislaskutuksesta teollisuussektorin osuus on 45 prosenttia, talonrakennussektorin 30, infrasektorin 20 ja muiden alojen osuus viisi prosenttia.
SKOLin jäsenyritysten ennakkoarviot kuluvalle vuodelle vaihtelevat toimialoittain. Infrasektorin työkanta on hyvä ja laskutuksen uskotaan pysyvän tänä vuonna keskimäärin samalla tasolla kuin vuonna 2008. Teollisuudessa ja talonrakennuksessa uusia suunnittelutöitä on saatu aikaisempaa vähemmän.– Talopuolella valopilkkuna on korjaustoiminta: remontteja suunnittelevat yritykset ovat hyvin työllistettyjä, SKOLin toimitusjohtaja Timo Myllys sanoo.
Korjausrakentamisen lisääntyminen näkyy jo viime vuoden laskutuksissa. Kotimaisessa laskutuksessa talonrakennussektorin suunnittelun osuus oli 370 miljoonaa euroa, ja tästä korjausrakentamisen suunnittelun osuus oli 20 prosenttia. Osuus kasvoi kolme prosenttiyksikköä vuoteen 2007 verrattuna.

Tilaajatahoittain tarkasteltuna yksityinen sektori tilasi 72 prosenttia ja julkinen sektori 28 prosenttia kotimaan suunnittelutöistä. Valtion osuus oli 11 prosenttia ja kuntasektorin 18 prosenttia tilauksista.

www.skolry.fi

Lue lisää

Katso kaikki