Suomen suurimpaan tuulipuistoon rakennetaan 69 tuulivoimalaa – Vuosittainen energiantuotanto tulee olemaan yli 1,3 terawattituntia

Valmistuttuaan Lestijärven tuulipuisto tuottaa merkittävän määrän uusiutuvaa energiaa suomalaistalouksiin.

Savon Voima ja Kuopion Energia ovat mukana energia-alan toimijoiden yhteisessä tuulipuistohankkeessa, jossa uusiutuvan energian yhtiö OX2 on yhdessä Kymppivoiman, Kuopion Energian ja Oulun Energian muodostaman yhteenliittymän kanssa allekirjoittanut sopimuksen 455,4 megawatin tuulipuiston toteuttamisesta Lestijärvelle, kerrotaan Savon Voiman tiedotteessa.

Kyseessä on Suomen suurin tuulivoimahanke. Vuosittainen energiantuotanto tulee olemaan yli 1,3 terawattituntia, joka vastaa noin kahta prosenttia koko Suomen vuoden 2020 sähköntuotannosta.

Valmistuttuaan Lestijärven tuulipuisto tuottaa merkittävän määrän uusiutuvaa energiaa suomalaistalouksiin.

Tuulipuistoon rakennetaan 69 tuulivoimalaa, joiden enimmäiskorkeus on 240 metriä. Tuulipuiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 lopussa ja käyttöön otettavan vuoden 2025 alussa. Kauppahinta on noin 650 miljoonaa euroa ja se sisältää myös tuulipuiston tuotannollisen hallinnoinnin.

Savon Voima on hankkeessa mukana Kymppivoima Oy:n kautta. Kymppivoima omistaa hankkeesta kaikkiaan 65 prosenttia, josta Savon Voiman osuus Kymppivoiman sisällä on 23,1 prosenttia. Savon Voiman osuus vastaa kaikkiaan noin 15 prosentin osuutta koko Lestijärven tuulipuistohankkeesta.

Tämä tarkoittaa 68 megawatin osuutta enimmäistehosta ja ennustetusta vuosituotantoenergiasta hieman vajaata 200 gigawattituntia. Energiamäärältään Savon Voiman osuus vastaa noin 40 000 kerrostalo- tai rivitalokotitalouden vuosittaista kulutusta.

– Osuutemme on merkittävä vastaten noin kolmasosaa Savon Voiman nykyisestä sähkön tuotannon kapasiteetista. Osuus tuulipuistossa kasvattaa sähkön tuotantoamme 32 prosenttia. Meille tämä on tärkeä lisäys päästöttömään tuotantoon ja haluamme vastata energiamurroksen myötä kasvavaan sähkön kysyntään. Tällä hetkellä Suomessa uusista tuotantomuodoista maatuulivoima on edullisin sähköntuotannon muoto, joten hanke on järkevä, sanoo Savon Voiman toimitusjohtaja Arto Sutinen tiedotteessa.

Kuopion Energia on tuulivoimayhtiön suora osakas 10 prosentin omistusosuudella, mikä vastaa noin 46 megawatin osuutta tuulipuiston tehosta. Kuopion Energia saa puistosta sähköä vuosittain noin 130 gigawattituntia.

Yhtiö tuottaa nykyisin Haapaniemen voimalaitoksella sähköä noin 340 gigawattituntia vuodessa.

– Investoiminen tuulivoimaan on yhtiöllemme jälleen merkittävä askel kohti hiilineutraaliutta. Polttamiseen perustuva energiantuotanto korvautuu päästöttömillä vaihtoehdoilla ja haluamme olla tässä kehityksessä mukana, kertoo Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm tiedotteessa.

– Hienoa saada Suomen suurimman hankkeen omistajiksi suomalaisia energiatoimijoita. Tämä on samalla konkreettinen askel kohti vihreää siirtymää energia-alan investoidessa enenevässä määrin uusiutuvaan energiaan, toteaa OX2:n maajohtaja Teemu Loikkanen tiedotteessa.

OX2 toteuttaa tuulipuiston avaimet käteen -periaatteella. Rakentamisen jälkeen se jää vastaamaan tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista. Rakennustyöt ovat käynnistyneet sähkönsiirtoon vaadittavan 400 kilovoltin voimalinjan osalta.

Lestijärven tuulipuiston lisäksi OX2:lla on Suomessa rakenteilla 71 tuulivoimalaa ja se vastaa 79:n tuotannossa olevan tuulivoimalan teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista Suomessa.

 


 

Tietoja Lestijärven tuulipuistohankkeesta:

  • Tuulivoimalat: Nimellisteho 6,6 MW, enimmäiskorkeus 240 metriä
  • Vuosittainen energiantuotanto: yli 1,3 TWh, mikä vastaa noin 280 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous)
  • Arvioitu käyttöönottoajankohta: alkuvuodesta 2025
  • Keskeiset alihankkijat: Keski-Suomen Betonirakenne (infratyöt), Hitachi Energy, Vaasa (muuntajat), Eltel (voimajohdot)

Lue lisää

Katso kaikki