Suomalaiset voimakkaasti mukaan rakennusalan koulutusyhteistyöhön Pietarin alueella

Pietarin talous kasvaa 10-12 prosentin vuosivauhdilla, rakennussektorilla on merkittävässä rooli tässä kasvussa. Venäjän rakennussektorin kasvun esteenä on kuitenkin valtava ammattitaitoisen koulutetun työvoiman puute. Pietarin työvoimapula on saanut Rakennusteollisuus RT:n käynnistämään laajan täydennyskoulutuksen kehittämisohjelman Venäjällä.
Rakennusteollisuus RT on aloittanut laajan yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena on turvata rakennusalan työvoiman riittävyys ja parantaa suomalaisten rakennus- ja kiinteistö-alan yritysten toimintaedellytyksiä Venäjällä. Pietarissa valmistuu vuosittain vain noin 2 000 rakennusalan ammattilaista, kun tarve olisi 15 – 20 000 henkilöä. Rakennusala työllistää Pietarissa noin 250 000 henkeä. Myös koulutuksen laadussa on havaittu ongelmia.
Suomalaisten aloittaman täydennyskoulutuksen yhteistyökumppaneina ovat Venäjän rakennusliitto RSS, aikuiskoulutusliitto NFPO ja Pietarin merkittävin rakennusalan oppilaitos. Yhteistyöehdotukseen sisältyy aikuis- ja täydennyskoulutusta, seminaareja sekä pysyvä rakennustarvikenäyttely. Kehitystyön tueksi muodostetaan Rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutusyhteistyön tukisäätiö. Säätiön taustalla on suomalaisia yrityksiä, yhteisöjä ja oppilaitoksia. Tavoitteena on saada säätiöön 40 osakasta.
Venäjällä astui voimaan heinäkuussa 2008 uusi SRO-menettely, johon suomalaisten hanke myös liittyy. Toimiluvan saaminen Venäjän rakennusmarkkinoille edellyttää jatkossa rakennusliikkeeltä vastuu ottamista oman sektorinsa koulutustoiminnasta.
Rakennusteollisuus ry:n julkaiseman Venäjä-strategian mukaan suomalaiset rakennusliikkeet, alihankintayritykset ja materiaalintoimittajat voivat kasvattaa Venäjän liikevaihtoaan vuoteen 2012 mennessä jopa nelinkertaiseksi. Uudisrakentamisen lisäksi kiinteistöjen korjaus ja huolto on Venäjällä voimakkaasti kasvava liiketoiminnan alue. Yhteistyön avulla halutaan varmistaa koulutetun työvoiman riittävyys Venäjällä sekä edistää suomalaisen työn- ja osaamisen vientiä laajemminkin.

Lue lisää

Katso kaikki