SuLVIn vuoden 2008 yhdistys Satakunnan LVI-yhdistys

Suomen LVI-liitto, SuLVI ry on valinnut Satakunnan LVI-yhdistyksen, SataLVIn, vuoden yhdistykseksi tunnustukseksi aktiivisesta osallistumisesta koulutustilaisuuksien suunnitteluun, markkinointiin ja toteutukseen yhdessä SuLVIn ja muiden rakennusalan järjestöjen kanssa. SataLVIn jäsenistä löytyy LVI-asiantuntijoita, jotka mielellään osallistuvat SuLVIn toimintaan luennoijina ja toimikuntien jäseninä. Yhdistystoiminnan aktiivisuus näkyy myös uusien jäsenten määrässä.
Suomen LVI-liitto on LVI-alan henkilöiden yhteistyö- ja koulutusjärjestö. SuLVI ylläpitää ja kehittää jäsentensä ammatillista osaamista julkaisemalla alan kirjallisuutta ja järjestämällä täydennyskoulutusta. Suomen LVI-liiton alueellisten 34:n LVI-yhdistysten jäsenmäärä oli vuoden 2007 lopussa yhteensä n. 4500. Vuoden aikana yhdistyksiin liittyi 188 uutta jäsentä, joista 17 SataLVIin.
SuLVIn jäsenistö koostuu alan suunnittelijoista, urakoitsijoista, työnjohtajista, myynti- ja markkinointihenkilöistä, tarkastus- ja valvontahenkilöistä, maahantuojista, yrittäjistä, kiinteistö- ja huoltohenkilöistä, opettajista, piirtäjistä ja teknisistä isännöitsijöistä.

Lue lisää

Katso kaikki