Suhdannehuippu ohitettu pääkaupunkiseudun kiinteistö- ja rakennusmarkkinoilla

Pääkaupunkiseudun kiinteistö‑ ja rakennusmarkkinoiden näkymät ovat hyvät, vaikka suhdannehuippu on nyt ohitettu. Talouden kasvuvauhti hidastuu, mutta kuluttajien luottamus pysyy hyvänä. Toimi- ja liiketilamarkkinoille valmistuu ennätysmäärä uusia tiloja, mikä kasvattaa toimistotilojen vajaakäyttöastetta ja lisää painetta vanhojen tilojen peruskorjaamiseen. Asuntomarkkinoita vaivaa lievä epävarmuus, mutta kuluttajien asunnonostokyky on jopa parantumassa.Asuntomarkkinoilla erikoinen tilanne

Asuntomarkkinoita vaivaa lievä epävarmuus. Asuntotuotannon volyymi on pysynyt melko matalalla tasolla koko 2000-luvun ajan. Asuntokaupan hidastuminen viime vuoden lopulla on kasvattanut pääkaupunkiseudulla myymättömien asuntojen määrän noin 600 asuntoon. Tästä huolimatta uusien asuntojen hinnat ovat nousseet käytettyjä nopeammin. Korkojen lasku ja asuntojen hintojen nousun hidastuminen parantavat kuitenkin kuluttajien asunnonostokykyä, eikä hintojen odoteta laskevan. Asuntotuotannon volyymin kasvattamista rajoittaa kuitenkin tonttimaan saatavuus.

Liike- ja toimitilarakentamisen volyymi edelleen korkealla

Liike- ja toimitilarakentaminen säilyy edelleen korkeana, mutta rakentamisen kasvu hiljenee. Toimitilarakentamisen volyymiä ovat nostaneet myös teollisuus-, varasto- ja liikerakennushankkeet. Hankkeiden kysyntä on seurausta pitkään jatkuneesta myönteisestä talouskehityksestä, joka on lisännyt yritysten ja käyttäjien investointeja kiinteistöihin ja toimitilojen käytön tehostamiseen. Loppuvuodesta uutta liike- ja toimistotilaa tulee markkinoille ennätysmäärä. Uusien tilojen valmistuminen kasvattaa erityisesti toimistotilojen vajaakäyttöastetta ja lisää painetta vanhojen tilojen peruskorjaamiseksi. Vuokrien nousu pääkaupunkiseudulla jatkuu. Kiinteistömarkkinoille odotetaan aiempaa enemmän kotimaisia toimijoita.

Pitkäjänteisyyttä liikennehankkeisiin

Infrarakentaminen pääkaupunkiseudulla jatkuu vilkkaana. Vuosaaren sataman työt jatkuvat ja muita tie- ja ratatöitä on käynnissä runsaasti. Lisäksi hallitus lisää kuluvan vuoden perusväylänpidon rahoitusta 50 milj. euroa. Hallitus käynnistää ennätysmäärän liikennehankkeita vuosina 2009-2010. Pääkaupunkiseudulla käynnistetään Kehäradan rakentaminen vuonna 2009 ja Länsimetron rakentaminen vuonna 2010. Tarkempi hankkeiden aikataulutus esitettäneen hallituksen eduskunnalle antamassa liikennepoliittisessa selonteossa 27.3.

Urakkahinnat nousussa

Urakkatarjoushinnat ovat nousseet vuodessa tammikuun 2008 tietojen mukaan noin 6 prosenttia. Tarjoukset ylittävät vuoden 2007 tason kustannusarviot muutamalla prosentilla. Korkeasuhdanteen myötä luonnollisesti myös kustannusarvioita on nostettu. Urakkatarjouksista vastataan vain hieman yli joka toiseen tarjouspyyntöön. Hankkeita saadaan kuitenkin kohtuullisesti liikkeelle. Rakentamisen kasvu vauhdittaa myös rautakaupan myyntiä.

Rakentamisessa työvoimapulaa

Rakennusliikkeillä oli vuodenvaihteessa 14 prosenttia korkeampi tilauskanta kuin vuotta aiemmin nimellishinnoin mitattuna. Rakentamista vaivaa kuitenkin työvoimapula, josta pääkaupunkiseudulla kärsii jopa 60 prosenttia yrityksistä.

Lue lisää

Katso kaikki