Stockmannin laajennus- ja muutostyöt SRV:lle

Stockmann ja SRV ovat sopineet Stockmannin Helsingin tavaratalon laajennus- ja muutostöiden toteuttamisen ja projektinjohdon siirtymisestä SRV:lle. Sopimus kattaa sekä jo nyt käynnissä olevat työt että koko laajennushankkeen loppuunsaattamisen. SRV ottaa vastuun kaikista rakennustöistä välittömästi. Stockmannin nimiin jo tehtyjen hankintojen ja sopimusten ohjausvastuu siirtyy SRV:lle, ja uudet alihankintasopimukset tehdään SRV:n nimiin.
Hankkeessa on siirrytty vaiheeseen, jossa jäljellä olevia osia projektista (muun muassa uusi Herkku-osasto) voidaan tarkastella erillisinä kokonaisuuksina. Projektinhoitosopimuksen siirrolla Stockmann haluaa varmistua aikataulujen pitävyydestä ja siitä, että rakennusteollisuuden suhdanteiden viilennyttyä syntyvät mahdollisuudet kustannustehokkuuden parantamiseksi saadaan käytettyä hyväksi.
SRV:llä on runsaasti kokemusta vaativista keskustaprojekteista, tunnetuimpana Kampin keskus. SRV toteuttaa parhaillaan Helsingin keskustassa myös Kamppiparkin laajennusta ja keskustan huoltotunnelin rakennustöitä. Nämä työt nivoutuvat hyvin yhteen Stockmannin hankkeen kanssa. Suurimmat ja vaativimmat työt tehdään nimenomaan maanalaisiin tiloihin.
Laajennus- ja muutosprojektissa muutetaan tavaratalon muussa käytössä olevia tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakennetaan uutta tilaa. Samassa yhteydessä rakennetaan uudet maanalaiset tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä uusi pysäköintihalli 600 autolle.

SRV:n osuus hankkeen toteutuksesta on arviolta 70-80 miljoonaa euroa, joka täsmentyy, kun loppuvuoden aikana on sovittu vanhaan kiinteistöön toteutettavien korjaus- ja perusparannustöiden määrä ja kun SRV:n kautta laskutettavien aliurakkasopimusten määrä on tarkentunut.

Tavoitteena on, että hanke saadaan kaikilta kaupallisilta osiltaan käyttöön joulumyyntiin 2010. Mannerheimintien alle louhittu uusi paikoituslaitos on tarkoitus ottaa käyttöön toukokuussa 2009. Tämä mahdollistaa Keskuskadun muuttamisen kävelykaduksi, jonka on tarkoitus valmistua 2011.

Lue lisää

Katso kaikki