Standardi energianhallintajärjestelmistä

Standardisoimisliitto on julkaissut suomeksi energianhallintajärjestelmiä käsittelevän standardin SFS-EN ISO 50001. Se sisältää vaatimukset energianhallintajärjestelmille ja opastusta niiden soveltamisesta.

Vastaava eurooppalainen standardi EN 16001 Energianhallintajärjestelmät. Vaatimukset ja opastusta niiden soveltamisesta julkaistiin vuonna 2009. Energianhallintaan liittyvät tarpeet ovat kuitenkin maailmanlaajuisia. ISO 50001 on vahvistettu eurooppalaiseksi standardiksi ja EN 16001 kumottu.
Standardi ISO 50001 tarjoaa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille johtamisstrategiat parantaa energiatehokkuutta, vähentää kustannuksia ja tehostaa energiaan liittyvää toimintaa. ISO 50001 vastaa rakenteeltaan ympäristönhallintajärjestelmän ISO 14001 rakennetta. ISO 50001 tarjoaa organisaatioille tunnustetun viitekehyksen integroida energianhallintaan liittyvä toiminta johtamisjärjestelmään.

Aloite standardin ISO 50001 laatimisesta tuli YK:n teollisen kehityksen järjestöltä (UNIDO). Se oli havainnut teollisuuden tarpeen vastata tehokkaasti ilmastonmuutoksen haasteisiin. Standardin laadinnassa oli mukana asiantuntijoita 44 maasta. Tarkkailijoina oli lisäksi edustajia 14 maasta. UNIDO ja Maailman energianeuvosto WEC osallistuivat myös standardin laadintaan. Standardin ISO 50001 laadinnassa on hyödynnetty energianhallintastandardeja, spesifikaatioita ja säädöksiä, joita on kehitetty Kiinassa, Tanskassa, Irlannissa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Hollannissa, Ruotsissa, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa sekä Euroopan unionissa.

ISO 50001 perustuu yli miljoonassa organisaatiossa maailmalla käytössä olevaan ISOn hallintajärjestelmämalliin. Tunnetuimmat ISOn hallintajärjestelmästandardit ovat ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö), ISO 22000 (elintarvikkeet), ISO/IEC 27001 (tietoturvallisuus) ja ISO 28001 (toimitusketjun turvallisuus).

Standardi SFS-EN ISO 50001 on ladattavissa SFS:n verkkokaupasta http://sales.sfs.fi ja tilattavissa SFS:n asiakaspalvelusta, puh. 09 1499 3353. Standardiin voi tutustua SFS:n kirjastossa Helsingin Kampissa. Energianhallintaan liittyvästä standardisoinnista vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys.

Lue lisää

Katso kaikki