SRV:n liikevoitto kasvoi

Tilikaudella 1.1.-31.12.2008 SRV:n liikevaihto oli 537,0 milj. euroa (561,4 Me 1-12/2007) ja liikevoitto kasvoi 32,9 milj. euroon (15,1 Me). Tulos ennen veroja kasvoi 23,7 milj. euroon (11,5 Me). Tilauskanta tilikauden lopussa oli 455,3 milj. euroa (528,7 Me). Omavaraisuusaste oli 41,3 prosenttia (55,4 %) ja tulos per osake oli 0,43 euroa (0,22 eur). Ehdotettu osinko 0,12 (0,12 eur) osaketta kohti.
�?�Talouden voimakas hidastuminen vaikutti SRV:n liiketoimintaan selvästi vuoden 2008 loppupuolella ja liikevaihto jäi edellisen vuoden tasoa alhaisemmaksi. Koko vuoden liikevoitto kasvoi kuitenkin selvästi.
SRV:n Toimitila -liiketoiminta teki historiansa parhaan tuloksen päättyneenä vuonna ja sen tilauskanta on säilynyt hyvällä tasolla. Vahva projektinjohto-osaaminen, avoin yhteistyö pitkäaikaisten asiakkaitten kanssa yhdistettynä innovatiiviseen hankekehitykseen tukee liiketoiminnan kilpailukykyä haastavassa markkinatilanteessa.

SRV Malli mahdollistaa nopean reagoinnin markkinamuutoksiin. SRV:n asiakkaat pystyvät hyötymään rakennuskustannusten laskusta avoimen toimintamallimme ansiosta. Resurssit voidaan suunnata joustavasti uusien kohteiden toteutukseen sekä Suomessa että Venäjällä. Osoituksia toimintamallimme kilpailukyvystä vaativien kohteiden toteutuksessa ovat mm. Helsingin Musiikkitalon rakentamisesta solmittu urakkasopimus, Stockmannin tavaratalon laajentamisprojektin siirtyminen lokakuussa SRV:lle ja 2009 tammikuussa allekirjoitettu Vierumäki Congress & Resort Hotel – projektin urakkasopimus.

SRV:n panostukset Venäjän liiketoiminnan kehittämiseen jatkuivat ja Pietarista hankittiin kaksi merkittävää kehityshanketta maa-alueineen. Heinäkuussa toteutettu Jekaterinburgin hotellin myynti kasvatti SRV:n liikevoittoa merkittävästi ja vapautti samalla pääomia Venäjän liiketoiminnan kehittämiseen.
Asuntoliiketoiminnan tulos on selkeä pettymys. Asuntokysynnän hidastuminen, aloitusten väheneminen ja myynnin heikentyminen alentaa myös Asuntoliiketoiminnan näkymiä vuonna 2009. Asuntorakentamisen pitkän aikavälin tarve tulee kuitenkin jatkumaan kasvukeskuksissa ja tarjoaa SRV:lle hyvän kasvupohjan.
Kansainvälisen talous- ja finanssikriisin laajetessa Suomen kansantalouden näkymät ovat heikentyneet ja Venäjän talouden kasvu on hidastunut voimakkaasti. Baltian kansantalouksien näkymät ovat vaikeat.
SRV:n 41,3 prosentin omavaraisuusaste antaa mahdollisuuden hyödyntää SRV:n innovatiivista hankekehitysosaamista tulevina vuosina. SRV:n rahoitusasema on hyvä. Rahoitustarpeiden turvaamiseksi SRV:llä on luottosopimusten nostamattomia sitoumuksia ja sitovia rahoitussopimuksia yhteensä yli 160 milj. euroa�?�, toteaa SRV:n toimitusjohtaja Eero Heliövaara.

Lue lisää

Katso kaikki