SRV Yhtiöt varautuu markkinoiden vaikeutumiseen ja aloittaa neuvottelut sopeuttamisesta

SRV Yhtiöt Oyj varautuu rakennusalan markkinoiden taantumisen jatkumiseen. Markkinoiden kiristyminen on heijastunut SRV:n liiketoimintaan hankkeiden siirtymisenä sekä rakennustuotannon vähenemisenä. Lisäksi asuntomyynti on oleellisesti hidastunut. Näistä syistä johtuen SRV tehostaa sisäisiä prosessejaan ja sopeuttaa henkilöstömääräänsä markkinatilanteen mukaisesti.
SRV aloittaa konserniyhtiöissään sopeuttamiseen liittyvät neuvottelut. Konsernin suomalaisissa yhtiöissä käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä ovat ylemmät toimihenkilöt ja toimihenkilöt. Samanaikaisesti aloitetaan myös vastaava prosessi konsernin ulkomaisissa yksiköissä.
Käynnistettävät neuvottelut koskevat henkilöstön lomauttamisia, irtisanomisia ja muita sopeuttamistoimenpiteitä. Vähentämistarve on korkeintaan 130 henkilöä, joista ulkomaan yksiköissä noin 50. Yksityiskohtaiset tarpeet ja toimenpiteet täsmentyvät neuvottelujen kuluessa.

Lue lisää

Katso kaikki