SRV: Matinkylän lukion rakennustyöt käynnistyvät

Uusi koulu valmistuu loppuvuodesta 2023.

SRV tiedottaa allekirjoittaneensa Espoon kaupungin Tilapalveluiden kanssa toteutusvaiheen sopimuksen Matinkylän lukion uudisrakennuksen rakentamisesta Espooseen.

Talotekniikka-lehti

Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavan hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 41,5 miljoonaa euroa, josta SRV:n urakan osuus on noin 37,5 miljoonaa euroa. Hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan lokakuulle ja rakennustyöt käynnistyvät marras-joulukuun aikana. Uusi koulu valmistuu loppuvuodesta 2023.

Kauppakeskus Ison Omenan länsipuolelle toteutettavaan uudisrakennukseen tulee tilat noin 900 lukio-opiskelijalle ja rakennuksen laajuus on noin 11 000 bruttoneliömetriä. Rakennus sisältää oppimisympäristöjen lisäksi kilpailutoiminnan mahdollistavan urheiluhallin.

Hankkeen suunnittelu käynnistyi lokakuussa 2020 kehitysvaiheella, jota päätettiin jatkaa vuoden mittaiseksi. Alkuperäistä suunnitelmaa on kehitetty kehitysvaiheen aikana siten, että urheiluhallin ympärille kiertynyt alun perin nelikerroksinen kouluosa sijoittuu nyt urheiluhallin viereen viiteen kerrokseen, jolloin rakennus muuttuu hahmoltaan porrastuvaksi.

Toiminnallisuuden kehittämisen myötä myös tilatehokkuutta on parannettu.

– Matinkylän lukion rakennushankkeen suunnitelmia kehitettiin yhteistoiminnallisessa hengessä yhteisesti hankkeen osapuolten kanssa. Nyt saavutettu toteutusratkaisu palvelee hienosti hankkeelle asetettuja tavoitteita. On hienoa olla mukana rakentamassa tulevaisuuden oppimisympäristöjä, toteaa SRV:n hankkeesta vastaava yksikönjohtaja Marko Räisänen tiedotteessa.

Koulun arkkitehtisuunnitelmista vastaa Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit ehdotuksellaan Lyhty. Suurten ikkunoiden ansiosta sisätilat ovat valoisia ja rakennus aukeaa ympäristöönsä. Matinkylän lukioon tulee luokkatilojen lisäksi muuntojoustavia oppimisympäristöjä. Vastaavia on aiemmin tehty lähinnä peruskoulurakennuksissa eikä lukioissa. Koulun tilat suunnitellaan ja mitoitetaan monenlaiseen toimintaan sopiviksi ja rakennuksen tilat toteutetaan niin, että tiloja voidaan yhdistää isompien opetusryhmien käyttöön.

Lue lisää

Katso kaikki