SOL kommentoi Rakennusliiton lakkoa

SOL Kiinteistö- ja saneerauspalvelut Oy:ssä työskentelevät rakennusalojen työntekijät (rakennusala, maalausala ja lvi-toimiala) Uudellamaalla ovat olleet lakossa elokuun 29. päivästä lukien. Lakolla työntekijät ovat vaatineet, että yhtiö noudattaisi työntekijöiden työsuhteissa rakennusalojen työehtosopimuksia.

Rakennusliitto yrittää nyt vauhdittaa asian ratkaisua ilmoittamalla, että kaikki SOL Kiinteistö- ja saneerauspalvelut Oy:n rakennusalojen työt Suomessa julistetaan lakkoon 17.10.2005 kello 6.00 alkaen. Työnseisauksen laajennus tullee koskemaan joitakin kymmeniä uusia työntekijöitä. Mahdollisten uusien tukityötaistelujen laajuutta tässä vaiheessa on vaikea arvioida, mutta niistä tullaan, mikäli mahdollista, ilmoittamaan säädetyssä ajassa etukäteen.

SOL:n mukaan vastoin Rakennusliiton väitteitä kysymyksessä ei ole alipalkkaus. Laskelmat on käyty läpi piirisovittelijan luona. SOL:n mukaan Rakennusliitolle ei ole keskeistä työehtojen taso, vaan nimenomaan rakennusalan työehtosopimuksen soveltamien, ja että Rakennusliiton päätavoite on päästä sopimuskumppaniksi kiinteistöpalvelualalle.

Lakko ei SOL:n mukaan ole vaikuttanut SOL Kiinteistö- ja saneerauspalvelut Oy:n toimintaan, eikä tuleva lakon laajeneminen tule aiheuttamaan merkittävää haittaa yhtiön toiminnalle.

Lue lisää

Katso kaikki