Sky:n lahjoitusrahastolla edistetään kaukolämpöalan tutkimusta

Energiateollisuus ry:n (ET) hallitus perusti 28.2. pitämässään kokouksessa Sky:n lahjoitusrahaston. Perustamisen taustalla oli Suomen Kaukolämpö ry:n (Sky) viime vuoden marraskuussa pidetyn yhdistyskokouksen päätös purkaa yhdistys ja luovuttaa sen omaisuus ET:lle. Luovutussopimuksen mukaan ET käyttää pääosan saadusta varallisuudesta kaukolämpöalan tutkimusta ja akateemista koulutusta edistävän Yhdyskuntien energiatekniikan lahjoitusprofessuurin rahoittamiseen ja loput kaukolämpöalan tutkimukseen ja kehittämiseen.Myös muita energia-alan lahjoituksia viime vuosien aikana

ET:n edeltäjäjärjestöihin liittyen on viime vuosien aikana tehty pari muutakin lahjoituspäätöstä. Energia-alan työnantajayhdistys ry Enertan lopetettua toimintansa vuonna 2006 se lahjoitti varansa Energiateollisuus ry:lle käytettäväksi energia-alaa opiskelevien nuorten kannustamiseen. Lahjakirjan mukaisesti perustettiin Energiateollisuuden stipendirahasto, josta myönnetään tukea energia-alaa opiskeleville nuorille.

Sähköenergialiitto ry Senerin täytettyä 80 vuotta vuonna 2006 se päätti taas lahjoittaa viiden vuoden määräaikaisen sähköenergiamarkkinoiden professuurin Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Professuurin toimialaan kuuluu sähkö- ja päästökauppa. Virkaan nimitettiin Satu Viljainen.

Keväällä 2007 ET lahjoitti yhdessä ABB:n, Fortumin ja Vattenfallin kanssa Tampereen teknilliselle yliopistolle (TTY) kuusivuotisen sähkövoimatekniikan professuurin, jonka alaksi määriteltiin �?�sähkönjakelun informaatiosovellukset ja omaisuuden hallinta�?�. Virkaan nimitettiin Pekka Verho. Lahjoitukseen liittyi ohjausryhmä, jossa on lahjoittajien edustuksen lisäksi TTY:n edustus.

Lue lisää

Katso kaikki