SKOLin jäsenten liikevaihto kasvussa

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsenyritysten kokonaisliikevaihto vuonna 2016 oli 1 685 miljoonaa euroa (1 630 M€ v. 2015). Kotimaan osalta liikevaihto oli 1 399 miljoonaa euroa ja vientiliikevaihto oli 287 miljoonaa euroa. Jäsenyritykset arvioivat liikevaihdon kasvavan kuluvan vuoden aikana noin 6,3 %.

Jäsenyritysten liikevaihto kasvoi SKOLin kyselyn mukaan 3,4 % vuonna 2016. Kotimaan liikevaihto kasvoi 3,2 %, ja vienti kasvoi reilut 4 %. Jäsenyritysten keskimääräinen liikevaihto henkilötyövuotta kohden oli noin 99 800 euroa (99 000) vuonna 2016.

Kotimainen liikevaihto vuonna 2016 kasvoi eniten yhdyskuntasektorilla, yli 13 %. Myös talonrakennussektorilla kasvu oli vahvaa eli yli 6 % vuodesta 2015. Teollisuussektorilla laskua edellisvuodesta oli 6 % kotimaan liikevaihdon osalta.

Suurin kolmesta pääsektorista oli edelleen teollisuussektori, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta oli arvion mukaan 38 %. Talonrakennuksen osuus vuonna 2016 oli 37 % ja yhdyskuntasektorin osuus vajaat 22 % SKOLin jäsenyritysten kokonaisliikevaihdosta. Muiden toimialojen liikevaihto oli noin 3 % kokonaisliikevaihdosta.

Vastanneiden liikevaihdosta suurimmat toimialat olivat rakennetekniikka ja prosessisuunnittelu – molemmat noin 13 % kokonaisliikevaihdosta. Kolmanneksi suurin oli LVI-tekniikka 7 % ja neljäntenä oli tehdas- ja laitossuunnittelu 5 %.

Vientiliikevaihto kasvoi SKOLin arvion mukaan teollisuudessa 0,5 % vuodesta 2015 ja vientiliikevaihdon osuus oli teollisuussektorilla runsas 33 % kokonaisliikevaihdosta. Talosektorilla viennin merkitys pieneni edelleen, liikevaihdon muutos oli -6,7% edellisvuoteen verrattuna. Talosektorilla viennin merkitys on vähäinen. Yhdyskuntasektorin vienti kasvoi yli 50 %.

SKOLin jäsenyrityksen henkilömäärä oli vuonna 2016 keskimäärin 16 890, kun vuosi sitten se oli keskimäärin 16 470. Vuodenvaihteessa 2016/2017 henkilömäärä oli arvion mukaan kokonaisuudessaan noin 17 300.

Ramboll on suurin

Suurin jäsenyritys liikevaihdolla mitattuna oli Ramboll Finland, jonka kokonaisliikevaihto Suomessa tuotetuista konsulttipalveluista oli 200,6 M€. Toisena oli Sweco Finland (188,7 M€) ja kolmantena Neste Jacobs (153,9 M€). Seuraavina kymmenen suurimman joukossa olivat suuruusjärjestyksessä Pöyry Finland, Etteplan, Granlund, FCG, A-Insinöörit, Sito ja Citec. Kymmenen suurimman yrityksen osuus SKOL-yritysten kokonaisliikevaihdosta jatkoi kasvuaan ja oli 62,5 %, kun se vuonna 2015 oli 58,2 %. Kahdenkymmenen suurimman yrityksen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 83 % (76,7 %). Vastanneista yrityksistä 85 ylitti miljoonan euron liikevaihdon.

Vuosisopimusten käyttö konsultin valinnassa laski 30 (33) %. Vuosisopimusten osuus on suurin yhdyskuntasektorilla, noin 41 %. Hintatarjouskilpailua käytettiin 28 (30) % tilauksista. Tarjouskilpailua arviointikriteerein käytettiin 23 (23) % hankinnoista ja suoraa neuvottelutilausta 17 (14) %.

Palkkiomuotoina kotimaassa käytetään edelleen eniten aikapalkkioita, joiden osuus kaikista töistä on 66 (66) %. Kaikista konsulttitöistä 42 (43) % liikevaihdosta luotiin aikapalkkiolla henkilöryhmittäin, kattohinnalla tehtiin 20 (19) %. Kokonaispalkkiolla tehtiin 31 (32) % töistä, kiinteällä kokonaispalkkiolla 27 % ja 4 % tavoitehintaan perustuvalla palkkiolla. Kiinteää kokonaispalkkiota käytetään talonrakentamisessa 33 (33) %, yhdyskuntasektorilla 22 (24) % hankkeista ja teollisuudessa 23 (23) % hankkeista.

Tilaajatahoittain tarkasteltuna toimeksiantojen jakauma pysyi edellisvuoteen verrattuna lähes täysin samana. Teollisuus on edelleen selvästi merkittävin asiakasryhmä 36 (38) % tilauksillaan. Kuntasektorin osuus oli 21 (21) %, rakennusyritysten osuus oli 12 (13) % ja valtion osuus oli 12 (10) % tilauksista. Muiden toimeksiantajien (taloyhtiöt, kiinteistöt, kauppa, pankki, vakuutusyhtiöt, muut) osuus oli yhteensä 18 (18) %. Teollisuus tilaa työnsä pääasiassa suurilta jäsenyrityksiltä, kuntasektori ja talonrakennusalan tilaajat hankkivat suunnittelua enemmän pienemmiltä yrityksiltä.

Jätä kommentti

*

*