Suunnittelu- ja konsultointialan tilaukset nopeassa kasvussa

Alan liikevaihto kasvoi viime vuonna 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna – tahti on jatkunut rivakkana myös alkuvuonna.

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto kasvoi viime vuonna 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämän vuoden tammikuussa liikevaihdon kasvua oli niin ikään 8 prosenttia viime vuoden tammikuusta.

Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä uudet tilaukset että tilauskanta kasvoivat vahvasti tammi-maaliskuussa. Alalle ovat tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 28 % enemmän kuin loka-joulukuussa ja 38 % enemmän kuin vuonna 2017 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 11 % suurempi kuin joulukuun lopussa ja 19 % suurempi kuin vuoden 2017 maaliskuussa.

Henkilöstömäärä jatkoi kasvua, lähiajan näkymät vakaat

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi- maaliskuussa 3,5 % verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Lomautettujen määrä säilyi edelleen alhaisella tasolla ollen vastanneissa jäsenyrityksissä 0,2 % suhteessa henkilöstömäärään.

Alan yritykset arvioivat näkymät lähitulevaisuudesta vakaiksi. Vastaajista 65 % ennakoi markkinatilanteen pysyvän ennallaan, 30 % ennakoi positiivista muutosta ja ainoastaan 5 % negatiivista muutosta. Infra- ja teollisuussektorien saldoluku oli 38, ja talosektorilla 17.

Talonrakentamisessa kasvu jatkui vahvana

Suhdannekyselyyn vastanneiden talonrakentamissektorin SKOL-yritysten tilauskanta kasvoi tammi-maaliskuussa 7 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Uusien tilausten osalta kasvua syntyi 15 (10) prosenttia.

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna tilauskanta kasvoi 18 (13) prosenttia. Tilanne oli erityisesti hyvä kotimaan tilausten osalta, joissa kasvua oli 21 (17) prosenttia. Sen sijaan vienti laski 17 (25) prosenttia, tosin euromääräisesti viennin osuus talosektorin tilauskannasta on pieni verrattuna esimerkiksi teollisuussektoriin. Uudet tilaukset kasvoivat 32 (15) prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Teollisuussektorin tilauskanta ja uudet tilaukset positiiviset

Teollisuussektorin yritysten luvut olivat positiivisia: tilauskanta kasvoi alkuvuonna 17 (11) ja uudet tilaukset 27 (79) prosenttia  edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tilauskanta on erityisen hyvä kotimaan osalta. Uusissa tilauksissa kasvu taas tuli viennistä.

Kokonaismäärältään tilauskanta on 8 (10) prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Uudet tilaukset kasvoivat 16 (18) prosenttia.

Myös infrasektorin suhdanteissa positiiviset näkymät

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna infrasektorin tilauskanta kasvoi tammi-maaliskuuss 16 (0,5) prosenttia. Uudet tilaukset kasvoivat tilauskannan ohella, tällä kertaa 66 (6) prosenttia.
Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna tilauskanta kasvoi 12 (4) prosenttia. Uudet tilaukset kääntyivät myös kasvuun, ollen 49 % (-6 %) vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Lue lisää

Katso kaikki